Oznam

Starosta obce Andrej Dragula na základe zákona č. 369/1990 Z. z. § 12 odst.1 písmeno a, týmto zvolávam dňa 15.11.2019 /piatok/ o 17.00 hod 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva, v zasadačke Obecného úradu v Čaklove.

Program ObZ