Pozvánka

Starosta obce Andrej Dragula na základe zákona č. 369/1990 Z. z. § 12 odst.1 písmeno a, týmto zvolávam   dňa 20.12.2019 /piatok/ o 16.00 hod 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva, v zasadačke Obecného úradu v Čaklove.

Program