Oznam

Starosta obce Andrej Dragula na základe zákona č. 369/1990 Z. z. § 12 odst.1 písmeno a, týmto zvolávam dňa 11.3.2020 /streda/ o 17.00 hod. 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva, v zasadačke Obecného úradu v Čaklove.

Program