Preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v SR

zahraničie

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 17.7.2020

Hromadné podujatia - nové podmienky.

Od pondelka 6. júla 2020 sa tiež zmenia aj pravidlá pri organizovaní hromadných podujatí, kde bude šachovnicové sedenie nahradené sedením v každom druhom rade (jednoduchšia kontrola plnenia opatrenia zo strany organizátorov podujatia). Hromadné podujatia nad 1000 ľudí bude možné organizovať aj v prípadoch bez fixného sedenia účastníkov. V interiéroch bude platiť obmedzenie 1 návštevník na 10 štvorcových metrov a v exteriéri jeden návštevník na 5 štvorcových metrov. Plocha má byť rozdelená na sektory, pričom v jednom sektore bude môcť byť najviac 1000 ľudí v jednom okamihu. Predaj vstupeniek bude možný iba online.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 3.7.2020 OLP/5455/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 3.7.2020 OLP/5453/2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 9.6.2020 š.OLP/4739/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 9.6.2020 č.OLP 4738/202

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 9.6.2020 č.OLP/4825/2020


Fázy uvoľnovania opatrení v súvislosti s Covid-19 : 

zmeny 3.6.2020

4faza

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 26.5.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 19.5.2020 č.OLP 4085/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 19.5.2020 č.OLP 4084/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 19.5.2020 č.OLP 4083/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 15.5.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 13.5.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 6.5.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 5.5.2020

___________________________________________________________________

Newsletter PREVENCIE 2/2020

               

seniori

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 21.4.2020

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR zo dňa 20.4.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 20.4.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 20.4.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 17.4.2020

_______________________________________________________________

UZNESENIE VLÁDY SR č.233  z 16.apríla 2020

_______________________________________________________________

Kontaktne osoby v súvislosti s výskytom ochorenia respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCOv


Kontakty na lekárov pre dospelých a lekárov pre deti

____________________________________________________________

Kontakt dopravná zdravotná služba Vranov n.T. : 057/282 41 25, 057/282 44 21  

____________________________________________________________

Spôsob kontroly a mimoriadne nasadenie policajtov

po celom Slovensku od 8.4.2020 do 13.4.2020

____________________________________________________________

Uznesenie vlády SR č.207 zo dňa 6.4.2020

___________________________________________________

Oznam pre cestujúcich

___________________________________________________

Od 01.04.2020, dochádza na základe rozhodnutia VÚC, PSK, Odboru dopravy k prechodu na mimoriadny režim. Ruší sa sobotňajšia prevádzka a cestovné poriadky budú vedené v prázdninovom režime s obmedzením niektorých spojov. Aktuálne CP sú zverejnené na stránke dopravcu SAD Humenné, a.s.  https://www.sadhe.sk/pravidelna-doprava

____________________________________________________________________________

 Usmernenie hlavného hygienika SR zo dňa 30.3.2020

Úradne hodiny pre klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny s účinnosťou od 1.4.2020

Uznesenie vlády SR č. 169 zo dňa 27.3.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 24.3.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 24.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z 24.03.2020

Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19

Informácia Slovenskej pošty k prijímaným zmenám v poštových službách

Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva SR - pitná voda

___________________________________________________________

Tlačové vyhlásenie : Slovenská pošta upraví otváracie hodiny pobočiek

___________________________________________________________________________

COVID - 19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia

____________________________________________________________________

10 odporúčaní pri COVID - 19

_____________________________________________________________________

Úrad verejného zdravotníctva vydal stanovisko ku komunálnym odpadom

KAM PATRIA POUŽITÉ RÚŠKA A RUKAVICE

_____________________________________________________________________

Užitočné informácie k prevencii koronavírusu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 18.3.2020

Uznesenie vlády SR č. 115 z 18.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR zo dňa 18.03.2020

Informácie Ministerstva zdravotníctva SR  pre verejnosť sú dostupné:  

             https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

Tlačové vyhlásenie na vyplácanie sociálnych dávok na Slovenskej pošte

Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí SR

Informácie z Kancelárie ZMOS k situácii s COVID-19

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.3.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 15.3.2020

Opatrenia Ministerstva vnútra SR - obmedzenie stránkových hodín obecných úradov

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR zo dňa 13.3.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 12.3.2020

 OPATRENIA ÚRADU PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

 USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR PRE VEREJNOSŤ O KARANTÉNE

zo dňa 9.3.2020

 Ústredný krízový štáb  nariaďuje obciam prijať nasledovné opatrenia :

  • obmedziť organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí 
  • odporučiť právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia
  • vyzvať zvolávateľa verejného zhromaždenia, aby prijal také opatrenia, ktoré zabránia šíreniu nového koronavírusu na zromaždení
  • informovať svojich zamestnancov, aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR                          


Verejná vyhláška zo dňa 6.3.2020      

Verejná vyhláška č.2405 zo dňa 9.3.2020,  Verejná vyhláška č.2448 zo dňa 9.3.2020

                               koronavirus