Oznam

Výbor Pozemkového spoločenstva Čaklov - Hámre oznamuje všetkých členom (podielnikom)  PS, že sa ruší konanie  výročnej členskej schôdze dňa 18.3.2020, z dôvodu opatrení v súvislosti s obmedzením šírenia koronavírusu pre uskutočnenie spoločenského podujatia. Nový termín konania bude včas oznámený na webovej stránke obce a vyhlásením v rozhlase.   

                                                       Výbor Pozemkového spoločenstva, Mihalčin Anton,Ing.Demčák Miroslav