Oznam

Starosta obce Andrej Dragula na základe zákona č. 369/1990 Z. z. § 12 odst.1 písmeno a, týmto zvolávam :

dňa  27. 8. 2020 o 16.00 hod.

  3. zasadnutie obecného zastupiteľstva, v zasadačke Obecného úradu v Čaklove.

Program na zasadnutie ObZ 27.8.2020