Zasadnutie krízového štábu v obci Čaklov

Predseda krízového štábu, starosta obce Andrej Dragula, zvolal zasadnutie krízového štábu dňa 30.09.2020 o 16:30 hodine k Uzneseniu Vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30.09.2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a k Opatreniu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 29.09.2020

    DSCN5508

   UZNESENIE VLÁDY SR č.587 z 30.9.2020

   Uznesenie č. 2/2020 zo dňa 30.9.2020