POĎAKOVANIE

Starosta obce Andrej Dragula vyslovuje

VEĽKÉ POĎAKOVANIE

v prvom rade za profesionálny výkon zdravotníkom, vďaka ktorým

sme mohli občanom umožniť celoplošné testovanie v našej obci na

dvoch odberných miestach.

Poďakovanie patrí aj príslušníkom armády, policajnému zboru,

pracovníkom obce, ktorí zabezpečovali koordináciu celoplošného

testovania a dobrovoľným hasičom.

Starosta obce sa prišiel osobne na záver celoplošného 

testovania všetkým poďakovať.


Želá všetkým občanom pevné zdravie.