Usmernenie o ukončení karantény

Karanténa osôb s pozitívnym testom na prítomnosť vírusu COVID - 19 a osôb žijúcich s touto osobou v spoločnej domácnosti sa končí 10. dňom v prípade, že za posledné 3 dni sa neobjavili žiadne príznaky typické pre koronavírus. Ak sú v tejto dobe prítomné niektoré príznaky, informujte Regionálny úrad verejného zdravotnícta vo Vranove nad Topľou.