Oznam

obr

Starosta obce Andrej Dragula na základe zákona č. 369/1990 Z. z. § 12

odst.1 písmeno a, týmto zvoláva dňa 18.11.2020 (streda) o 16.00 hod.

4. zasadnutie  obecného zastupiteľstva, v kultúrnom dome v Čaklove.

Program