Sčítanie obyvateľov 2021

  ikona    stiahnuť

 Sčítanie obyvateľov

Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám od 15.2.2021 do 31.3.2021.

Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca. 

Vážení obyvatelia, pomôžte so sčítaním svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, ak Vás o to požiadajú.

Elektronické sčítanie obyvateľov

Vyplnenie elektronického formuláru  nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenie na ich zdraví a bez kontaktu s  cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať  k dispozícii  aj mobilnú aplikáciu.

 asistent

Posun termínu asistovaného sčítania

" Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe  rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých občanov. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.

 Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou  svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou - OBECNÝ ÚRAD, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.