Stretnutie s intervenčným tímom MZ SR

     Dňa 10.marca 2021 navštívil obec Čaklov intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva –lekári bez hraníc v medzinárodnom zložení (Švédsko, Česká reublika, Slovensko), ktorého cieľom je minimalizovanie rizík šírenia koronavírusu v zraniteľných skupinách obyvateľstva. Na stretnutí s intervenčným tímom bol na Obecnom úrade V Čaklove prítomný predseda Krízového štábu obce Andrej Dragula, členka krízového štábu Mgr. Jana Bochová a koordinátorka organizácie Zdravé regióny p. Holubová.

     Intervenčný tím sa sústredil na informácie o evidovaní začiatku nárastu koronavírusu, o prístupe k zdravotnej starostlivosti, liekom, k pitnej vode obyvateľov rómskej osady a ďalšie faktory, ktoré by mohli podnietiť šírenie nákazy. Predseda krízového štábu informoval intervenčný tím o prijatých opatreniach na zabránenie šírenia koronavírusu v obci a to poskytovanie súčinnosti pri vybavovaní prepravy osôb na testovanie, poskytovanie dezinfekčných prostriedkov osobám v nepriaznivej ekonomickej situácii, pravidelné vykonávanie dezinfekcie verejných priestranstiev a budov pracovníkmi obecného úradu, monitoring domácnosti v karanténe vykonávaný členmi Miestnej občianskej poriadkovej služby a príslušníkmi PZ SR. Po konzultácii s MUDr. Hassanom a RÚVZ sa intervenčný tím presunul na rómsku osadu, kde navštívil niekoľko rodín.

     Zhodnotenie stavu v rómskej osade intervenčným tímom prebehlo na obecnom úrade. Hodnotenie z hľadiska prístupu k základným životným potrebám, zdravotnej starostlivosti, uvedomelosti občanov rómskej osady o závažnosti ochorenia COVID-19 je na veľmi dobrej úrovni.