Zverejnenie

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Čaklov, Obecný úrad Čaklov 116, 094 35 Soľ, alebo elektronicky na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.   v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania :                        1/2021

Dátum začatia konania : 27.04.2021

Dátum zverejnenia :        27.04.2021

Potvrdenie účasti :           7 dní 

Predmet : Paličková Katarína, Třebícka 1844/23, Humenné

                  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

                   podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane /prírody a krajiny

                  v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom na parcelách v k.ú. Čaklov.