Scítanie obyvateľov 2021

SODB2021 - dosčítavanie- asistované sčítanie 

3.5.2021 - 13.6.2021


Rozhodnutím predsedu štatistického úradu Slovenskej republiky bolo stanovené dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania pre celé územie Slovenskej republiky na obdobie  od 3.5.2021 do nedele 13.6.2021.

Služby asistovaného sčítania budú poskytované povinným osobám, ktoré sa doteraz nesčítali

  • v kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta

  • na mieste, kde sa povinná osoba zdržiava, s pomocou mobilného asistenta sčítania


KONTAKTNÉ  MIESTO :  zasadačka Obecného  úradu  Čaklov


Prevádzkové hodiny kontaktného miesta


Po:  8:00 –  12:00 12:30 -  16:00

Ut:   8:00 –  12:00 12:30 -  16:00

St:   8:00 -   12:00 12:3017.00

Št:   8:00 –  12:00 12:30 -  16:00

Pi:   8:00 –  12:00 12:30 –  15.00


Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím, seniorov alebo  digitálne vylúčené osoby, tieto môžu telefonicky  požiadať o asistenciu mobilného asistenta.O mobilného asistenta budú mať možnosť obyvatelia požiadať telefonicky obec 057/ 44 96426Mobilný asistent navštívi obyvateľa a sčíta ho pomocou tabletu.


Povinnosť obyvateľa sčítať sa je stanovená zákonom č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade nesplnenia si tejto povinnosti sa obyvateľ dopúšťa správneho deliktu, za ktorý mu môže byť uložená pokuta.