Poslanci obecného zastupiteľstva 2010-2014


  • Vladimír Jakubov (zástupca starostu)
  • Martin Biž
  • Jozef Ferčák
  • Michal Giňo
  • Bc.Roman Goroľ
  • Stanislav Hudák ml.
  • Peter Ondko
  • František Stahorský
  • Jozef Ungrady
  Komisia finančná a sociálnych vecí

  • Predseda: Stanislav Hudák
  • Členovia: Ferčák Jozef, Ing. Hajníková Marta

  Komisia pre kultúru, školstvo a šport

  • Predseda: Jozef Ungrady
  • Členovia: Bc. Goroľ Roman, Hajník Miroslav

  Komisia pre verejný poriadok

  • Predseda: Michal Giňo
  • Členovia: Stahorský František, Baník Miroslav st.

  Komisia výstavby a životného prostredia

  • Predseda: Martin Biž
  • Členovia: Ondko Peter, Ing. Ungrady Štefan

  Predbežný harmonogram zasadnutí predsedov komisií a obecného zastupiteľstva

  obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014

  Mesiac Zasadnutie predsedov komisií Obecné zastupiteľstvo
  február 2014 07.02.2014 14.02.2014
  apríl 2014 04.04.2014 11.04.2014
  jún 2014 06.06.2014 13.06.2014
  september 2014 05.09.2014 12.09.2014
  november 2014 07.11.2014 14.11.2014
  december 2014 05.12.2014 12.12.2014

  1. Zmeny predbežných zasadnutí predsedov komisií a obecného zastupiteľstva upresňuje starosta obce.
  2. Termíny mimoriadnych zasadnutí určuje starosta obce, pričom mimoriadnemu zasadnutiu predchádza mimoriadne zasadnutie predsedov komisií.
  3. Program na zasadnutie predsedov komisií predkladá starosta obce. Zasadnutie predsedov komisií predložený program vrátane písomných materiálov doporučí, rozšíri resp. upraví.
  4. Program na zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa predbežného harmonogramu predloží starosta obce vrátane materiálov poslancom podľa zákona  o obecnom zriadení a rokovacieho poriadku (minimálne 3 dni pred zasadnutím).
  5. Zasadnutia predsedov komisií a obecného zastupiteľstva sa stanovuje na 17.00 hod.

  Hlavny kontrolor a kronikár

  Hlavný kontrolór
  Ing. Ján Koscelník
      
      

  Úradné hodiny

  Pondelok 8.00 hod. 16.00 hod.
  Utorok 8.00 hod. 16.00 hod.
  Streda 8.00 hod. 17.00 hod.
  Štvrtok 8.00 hod. 16.00 hod.
  Piatok 8.00 hod. 15.00 hod.