Sadzobník správnych poplatkov

Upozornenie na zmenu správnych poplatkov od 1. októbra 2012

Vzhľadom na novelu zákona o správnych poplatkoch č.282/2012 upozorňujeme obyvateľov na nové sadzby správnych poplatkov. Nové poplatky sú platné pre tých, ktorí svoje podania zrealizujú 1. októbra a po tomto dátume.