Zverejnenie

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Čaklov, Obecný úrad Čaklov 116, 094 35 Soľ,alebo elektronicky na adresu ocu.caklov@gmail.com">i Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

č.j.                Dátum začatia konania         Dátum zverejnenia infomácie     Potvrdenie účasti     

2/2024          17.4.2024                              18.4.2024                                    7 dní                      

Predmet :     Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.na Slovensku so sídlom v Soli 

                     žiadosť o vydanie  súhlasu na výrub drevín podľa §47 odst.3 zákona 

                    č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s výrubom na parcele v k.ú. Čaklov