Odo dňa 19.10.2021 prijíma Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou tieto opatrenia:

 a) všetci klienti, ktorí majú určený kontakt na úrade v čase od 19.10.2021  sa všetky termíny na úradoch práce rušia až do odvolania ( termín bude oznámený ).

b) všetky žiadosti, ktoré si bude chcieť podať klient osobne na úrade práce sa budú preberať na pracovisku RECEPCIA ( prízemie budovy AOC ), za osobné podanie žiadosti sa považuje aj podanie prostredníctvom e-mailu v lehote do 7 dni (žiadosť o zaradenie do evidencie )  odo dňa skončenia zamestnania, plus  žiadosti o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi,  štátnych sociálnych dávok a peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

c) rušia sa všetky skupinové stretnutia na úrade práce

e) zastavujú sa všetky poradenské a vzdelávacie aktivity

f) akékoľvek potvrdenia je potrebné si vyžiadať písomne alebo telefonicky

g) v prípade potreby riešenia neodkladnej nepriaznivej životnej situácie u maloletých detí, kontaktovať príslušného zamestnanca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  telefonicky a v prípade nevyhnutnosti si dohodnúť osobné stretnutie

Všetky tieto opatrenia platia až do odvolania.

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi  odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čaklov PDF

VZN  je zverejnené na pripomienkovanie od 13.10.2021 do 26.10.2021.

Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Čaklov  PDF

VZN je vyvesené na pripomienkovanie od 08.10.2021 do 22.10.2021.

PIKOLO s.r.o., Krosnianska 693/1, Košice, 04022,
IČO 46008471, IČ DPH SK2023178663
 
Strom sa nachádza v obci Čaklov na parcele registra C č. 1085/1.
Jeho umiestnenie je medzi cestou I/18 a obytným
domom . jeho koreňnový systém bezprostredne kryje miestny chodník.
Koruna dosahuje pod vedenie elektrického napätia , obecný rozvod NN.
Bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka,
alebo značnej škody na majetku1) ( § 47 ods. 4 písm. c) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny),

Oznamujeme občanom, že z dôvodu konca prepoisťovacieho obdobia

upravuje VšZP stránkové hodiny nasledovne:

Pondelok: 08:00-12:00, 12:30-17:00 hod.

Utorok:     08:00-12:00, 12:30-17:00 hod.

Streda:     08:00-12:00, 12:30-17:00 hod.   

Štvrtok:     08:00-12:00, 12:30-17:00 hod.

Piatok:      08:00-12:00, 12:30-15:00 hod.protest-format-INSTA FB

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo aktualizovaný zoznam termínov na očkovanie proti ochoreniu Covid-19 bez nutnosti registrácie. Očkovanie bez registrácie funguje v každom kraji a dostupné je očkovanie vakcínami Janssen, Pfizer, Moderna aj AstraZeneca.

Kompletný zoznam miest a časov, kedy môže verejnosť využiť očkovanie bez registrácie, nájdete tu:

https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie


Aktuálny prehľad o zaočkovanosti v jednotlivých mestách a obciach nájdete tu:

https://www.uniamiest.sk/zaockovanost-mesta


Manuál s najčastejšími otázkami k opatreniam, ktoré vypracoval Úrad verejného zdravotníctva SR – Manuál pre prevádzky a služby a Manuál pre gastro sektor nájdete tu:

Manuál pre obchody a služby

Spoločnosť Východoslovenská distubučná, a. s. oznamuje predĺženie  termínu vykonania

úprav vlastného distribučného zariadenia a s tým spojený vstup na pozemok do 31.12.2021.

V prípade ďalších informácii prosím kontaktujte Odbor Projekty, tel. č. +421(0)55610237

                        Oznámenie o vstupe na pozemok

Testovanie v okrese Vranov nad Topľou od 23.08.2021 - 29.08.2021

Miesto: Vranovská nemocnica Svet zdravia

Testuje sa:

PONDELOK - PIATOK od 07:30-16:00 hod.

SOBOTA - NEDEĽA od 08:00-12:00 hod.

Antigénový test 5,-€ od 25.08.2021

PCR test indikovaný RÚVZ  je hradený z poistenia

PCR test samoplatca 59,-€


Očkovanie v okrese Vranov nad Topľou od 23.08.2021-29.08.2021

Miesto: Vranovská nemocnica Svet zdravia

Očkuje sa:

UTOROK od 12:45 -14:00 hod. od 18 rokov bez registrácie

STREDA od 12:45 - 14:00 hod.  deti s registráciou a bez registrácie

ŠTVRTOK od 12:45 - 14:00 hod. od 18 rokov bez registrácie

Aktuálne rozdelenie okresov podľa Covid automatu schválený Vládou SR platný od 30.08.2021 do 05.09.2021


Vláda prijala aktuálne rozdelenie okresov podľa COVID automatu platné od pondelka 23.8.2021

rozdelenie okresov

Ostražitosť (oranžové okresy):

Banská Štiavnica, Gelnica, Kežmarok, Košice I.-IV., Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves, Stropkov, Vranov nad Topľou.

Sprísnenie opatrení v oranžovej fáze sa týka napríklad kapacity pri hromadných podujatiach či spoločenských udalostiach alebo kapacity v reštauráciách.

Podmienky sa v novom automate líšia v tom, pre akých ľudí budú podujatia organizované či pre akú skupinu sa majitelia podnikov rozhodnú mať otvorené. Buď budú len pre plnezaočkovaných, alebo pre očkovaných, testovaných a prekonaných (OTP) alebo pre všetkých bez potreby preukázať sa covid preukazom.

Nový COVID automat zavádza päť farieb rizikovosti okresov - od zelenej (monitoring), cez oranžovú (ostražitosť), červenú (1. stupeň ohrozenia), bordovú (2. stupeň ohrozenia), až po čiernu (3. stupeň ohrozenia).

rúška hromadné podujatiasvadbykary

reštaurácie


Starosta obce Andrej Dragula na základe zákona č. 369/1990 Z. z. § 12 odst.1 písmeno a,


týmto zvolávam  dňa 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 18.8.2021 o 16.00 hod. ,


v zasadačke Obecného úradu v Čaklove.


Program na zasadnutie ObZ

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čaklov o úhradách za sociálnu službu poskytovanú obcou

Návrh VZN o úhradách za sociálnu službu poskytovanú obcou PDF

Zverejnené na pripomienkovanie od 02.08.2021 do 16.08.2021

Nariadené opatrenia pri potvrdení výskytu  afrického moru ošípaných,

ktorý bol potvrdený dňa 29.7.2021 v ohnisku nákazy v chove  ošípaných v obci Vyšný Žipov.   

link :  OPATRENIA dohľad 10 km

Prehľad o počte zaočkovaných:

V rámci očkovania na ochorenie COVID-19 v obci Čaklov realizované dňa 29.06.2021 sa zaočkovalo 270 občanov vakcínou Phizer.

Dňa 27.07.2021 sa uskutočnilo preočkovanie 247 občanov vakcínou Phizer, jednodávkovou vakcínou Jannsen bolo zaočkovaných 85 občanov.


k AG komerčnému testovaniu vo Vranovskej nemocnici

k 25.6.2021 nemocnica Svet zdravia Vranov nad Topľou  ukončila  poskytovanie

bezplatného AG testovanie pre verejnosť.

Nateraz sa nepredpokladá obnovenie AG MOM v režime ako bola dostupná do 25.6.2021

Na základe toho bude nemocnica od  7.7.2021 pre verejnosť ponúkať komerčne Ag testovanie 3x týždenne

v pracovné dni : Pondelok- Streda- Piatok v čase 13:00 – 15:30 hod. v priestoroch MOM Ag.

Cena 1 testu Ag pre 1 osobu je 14,90 €, poplatok bude možné vyplatiť na recepcii nemocnice.

Samospráva

Top správa
Základné informácie

Obec Čaklov, leží v severnom výbežku východoslovenskej nížiny na náplavovom kuželi Zámutovského – Starého potoka. Východnú časť chotára tvorí niva Tople, západnú...

Viac info...
Obecné symboly

Erb obce Erb obce má túto podobu,  v modrom štíte medzi dvomi, zo zelenej pažite vyrastajúcimi vysokými zlatými klasmi na listnatých  steblách  stojací strieborný...

Viac info...

Život v obci

Top správa
Členská schôdza ZO SZZP

Dňa 8. mája 2011 sa uskutočnila v našej obci výročná členská schôdza základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých...

Viac info...
Premiestnenie bociana

Dňa 1.4.2011 v našej obci  bolo hniezdo bociana bieleho z elektrického stĺpu rodinného domu súpisné číslo 331, premiestnené na samostatne stojaci betónový stĺp s...

Viac info...
Revitalizácia parku

Naše parky boli kedysy pýchou obce Udržiavaný park je ozdobou každej obce, žiaľ, v našom okrese máme iba zvyšky parkov, ktoré boli kedysi pýchou panských sídiel – kaštieľov...

Viac info...

Šport, Kultúra, Cirkev

Top správa
FSk Čaklov krstila nové CD

FSk Čaklov dňa 20.4.2013 pokrstila svoje nové CD s názvom "Kedz nam u Čekľove hudaci zahrali..." CD možno zakúpiť na tel. č. 0949 233 148, alebo nás kontaktujte...

Viac info...
Turnaj v kalčete

V poradí už tretí ročník turnaja v kalčete je pre obhajcov titulu, nových hráčov, ale aj pre nás permanentných pripravený aj tento rok!
Dátum, miesto...

Viac info...
Turistická akcia

V poslednú aprílovú sobotu 30.04.2011 za pekného počasia sa v našej obci uskutočnila turistická akcia. Zraz bol pri obchode Jednoty (dreveňák)....

Viac info...
Folklórna skupina Čaklov

Folklórna skupina Čaklov vznikla v roku 1987 ako mužská spevácka skupina, ku ktorej sa v roku 1990 pridali aj ženy. Je to malá skupinka milovníkov folklóru, ktorá sa zameriava...

Viac info...