Rekonštrukcia zdravotného strediska
Dom smútku
Obecný úrad Čaklov
Rekonštrukcia Kultúrneho domu V mesiaci november 2016 sa uskutočnila v obci " Rekonštrukcia kultúrneho domu ", obnovila sa fasáda, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia na prízemí, schodište, zábradlia, na 1. poschodí sa vybudovali sociálne zariadenia a tri salóniky.                   
image Rekonštrukcia zdravotného strediska
image Dom smútku
image Obecný úrad Čaklov
image Rekonštrukcia Kultúrneho domu

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Čaklov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Vysvetlenie k Návrhu VZN o miestnom poplatku a drobné stavebné odpady

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Čaklov o miestnych daniach na území obce

Návrh VZN o miestnych daniach na území obce

K Návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady  a Návrhu VZN o miestnych daniach môžu občania pripomienkovať alebo vzniesť námietky do 4.12.2020

Pripomienky a pozmeňujúce návrhy

4. Zasadnutie obecného zastupiteľstva

DSCN5760

DSCN5763

Vyhláška platná od 9. novembra 2020

05:00 hod. do 15. novembra 2020 01:00 hod.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR

Karanténa osôb s pozitívnym testom na prítomnosť vírusu COVID - 19 a osôb žijúcich s touto osobou v spoločnej domácnosti sa končí 10. dňom v prípade, že za posledné 3 dni sa neobjavili žiadne príznaky typické pre koronavírus. Ak sú v tejto dobe prítomné niektoré príznaky, informujte Regionálny úrad verejného zdravotnícta vo Vranove nad Topľou.

Starosta obce Andrej Dragula vyslovuje

VEĽKÉ POĎAKOVANIE

v prvom rade za profesionálny výkon zdravotníkom, vďaka ktorým

sme mohli občanom umožniť celoplošné testovanie v našej obci na

dvoch odberných miestach.

Poďakovanie patrí aj príslušníkom armády, policajnému zboru,

pracovníkom obce, ktorí zabezpečovali koordináciu celoplošného

testovania a dobrovoľným hasičom.

Starosta obce sa prišiel osobne na záver celoplošného 

testovania všetkým poďakovať.


Želá všetkým občanom pevné zdravie.

Potvrdzujeme platnosť zverejnených nformácií, v rámci celoplošného testovania zameraného na zisťovanie prítomnosti vírusu COVID - 19 , uvedených na webovej stránke obce.

Vážení občania, v súvislosti s plošným testovaním Vás informujeme:

Testovanie sa uskutoční v dňoch 31.októbra 2020 -1. novembra 2020, od soboty do nedele.

Testovanie bude prebiehať od 7.00 do 22.00 hodiny

obedňajšia prestávka 12:00 – 12:45 hod, prestávka 18:00 – 18:30 hod.

Deti vo veku od 10 do 18 rokov musia prísť na testovanie so svojim rodičom, ktorému bude odovzdaný výsledok testovania dieťaťa.

Seniori nad 65 rokov na plošné testovanie ísť nemusia, seniori však budú musieť ostať v domácej karanténe 10 dní. Pracujúcim seniorom nad 65 rokov je plošné testovanie odporúčané.

 V našej obci budú zriadené dve testovacie miesta, môžete si zvoliť odberné miesto, ktoré Vám bude vyhovovať a to nasledovne:

 Odberné miesto „A" - kultúrny dom Čaklov

 Odberné miesto „B"- budova ZŠ Čaklov

 Na testovanie si so sebou prineste občiansky preukaz

 Deti od 10 do 14 rokov-kartičku poistenca

Prosíme občanov,aby si testovanie nenechávali na poslednú chvíľu a usilovali sa chodiť priebežne počas celých dvoch dní.

POSTUP PRI PLOŠNOM TESTOVANÍ

MZ

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo najčastejšie otázky

a odpovede o plošnom testovaní

Občania, ktorí sú ochotní pomôcť pri celoštátnom testovaní, sa musia zaregistrovať na stránke:

https://korona.gov.sk/spolocna-zodpovednost/?fbclid=IwAR1qIrHflkrx4XZ0y9U17gnvEo4ujC4msf2ep2hv262KNkAKon30pmWryNA

Plošný zákaz vychádzania

Obmedzenia škôl

Obmedzenia dopravy 1

Obmedzenia na hraniciach

Zákaz vychádzania Orava a Bardejov

Registrácia chovu zvierat sa vykonáva podľa § 40 a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/39/20191031 ) , na identifikáciu a registráciu ošípaných sa vzťahuje vyhláška MPRV SR č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných zvierat

Registrácia chovu ošípaných je do  23.10.2020.

Tlačivá : 

Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat

Registrácia chovu

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Od 13. októbra platí zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb


Na Slovensku bude od utorka 13. októbra 2020 platiť zákaz zhromažďovania sa viac ako šesť ľudí. Výnimkou sú osoby žijúce v jednej domácnosti. Rozhodla o tom v pondelok 12. októbra 2020  vláda. Dôvodom je zhoršenie pandémie nového koronavírusu v krajine.

Predseda krízového štábu, starosta obce Andrej Dragula, zvolal zasadnutie krízového štábu dňa 30.09.2020 o 16:30 hodine k Uzneseniu Vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30.09.2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a k Opatreniu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 29.09.2020

    DSCN5508

   UZNESENIE VLÁDY SR č.587 z 30.9.2020

   Uznesenie č. 2/2020 zo dňa 30.9.2020

Samospráva

Top správa
Základné informácie

Obec Čaklov, leží v severnom výbežku východoslovenskej nížiny na náplavovom kuželi Zámutovského – Starého potoka. Východnú časť chotára tvorí niva Tople, západnú...

Viac info...
Obecné symboly

Erb obce Erb obce má túto podobu,  v modrom štíte medzi dvomi, zo zelenej pažite vyrastajúcimi vysokými zlatými klasmi na listnatých  steblách  stojací strieborný...

Viac info...

Život v obci

Top správa
Členská schôdza ZO SZZP

Dňa 8. mája 2011 sa uskutočnila v našej obci výročná členská schôdza základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých...

Viac info...
Premiestnenie bociana

Dňa 1.4.2011 v našej obci  bolo hniezdo bociana bieleho z elektrického stĺpu rodinného domu súpisné číslo 331, premiestnené na samostatne stojaci betónový stĺp s...

Viac info...
Revitalizácia parku

Naše parky boli kedysy pýchou obce Udržiavaný park je ozdobou každej obce, žiaľ, v našom okrese máme iba zvyšky parkov, ktoré boli kedysi pýchou panských sídiel – kaštieľov...

Viac info...

Šport, Kultúra, Cirkev

Top správa
FSk Čaklov krstila nové CD

FSk Čaklov dňa 20.4.2013 pokrstila svoje nové CD s názvom "Kedz nam u Čekľove hudaci zahrali..." CD možno zakúpiť na tel. č. 0949 233 148, alebo nás kontaktujte...

Viac info...
Turnaj v kalčete

V poradí už tretí ročník turnaja v kalčete je pre obhajcov titulu, nových hráčov, ale aj pre nás permanentných pripravený aj tento rok!
Dátum, miesto...

Viac info...
Turistická akcia

V poslednú aprílovú sobotu 30.04.2011 za pekného počasia sa v našej obci uskutočnila turistická akcia. Zraz bol pri obchode Jednoty (dreveňák)....

Viac info...
Folklórna skupina Čaklov

Folklórna skupina Čaklov vznikla v roku 1987 ako mužská spevácka skupina, ku ktorej sa v roku 1990 pridali aj ženy. Je to malá skupinka milovníkov folklóru, ktorá sa zameriava...

Viac info...