Rekonštrukcia zdravotného strediska
Dom smútku
Obecný úrad Čaklov
Rekonštrukcia Kultúrneho domu V mesiaci november 2016 sa uskutočnila v obci " Rekonštrukcia kultúrneho domu ", obnovila sa fasáda, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia na prízemí, schodište, zábradlia, na 1. poschodí sa vybudovali sociálne zariadenia a tri salóniky.                   
image Rekonštrukcia zdravotného strediska
image Dom smútku
image Obecný úrad Čaklov
image Rekonštrukcia Kultúrneho domu

Registrácia chovu zvierat sa vykonáva podľa § 40 a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/39/20191031 ) , na identifikáciu a registráciu ošípaných sa vzťahuje vyhláška MPRV SR č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných zvierat

Registrácia chovu ošípaných je do  23.10.2020.

Tlačivá : 

Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat

Registrácia chovu

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Od 13. októbra platí zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb


Na Slovensku bude od utorka 13. októbra 2020 platiť zákaz zhromažďovania sa viac ako šesť ľudí. Výnimkou sú osoby žijúce v jednej domácnosti. Rozhodla o tom v pondelok 12. októbra 2020  vláda. Dôvodom je zhoršenie pandémie nového koronavírusu v krajine.

Predseda krízového štábu, starosta obce Andrej Dragula, zvolal zasadnutie krízového štábu dňa 30.09.2020 o 16:30 hodine k Uzneseniu Vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30.09.2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a k Opatreniu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 29.09.2020

    DSCN5508

   UZNESENIE VLÁDY SR č.587 z 30.9.2020

   Uznesenie č. 2/2020 zo dňa 30.9.2020

Každá osoba pred vstupom na detské ihrisko je povinná oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom detského ihriska!

di2

Zasadnutie krízového štábu v obci Čaklov dňa 03.09.2020

Uznesenie č.1/2020 zo dňa 3.9.2020

KŠ1

kŠ2

Návrh VZN obce Čaklov o úhradách za sociálne služby poskytované obcou

Vyvesený dňa 17.08.2020 na verejné pripomienkovanie.

   stiahnuť                   

   SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV  A  BYTOV - tlačová správa

zahraničie

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 17.7.2020

Hromadné podujatia - nové podmienky.

Od pondelka 6. júla 2020 sa tiež zmenia aj pravidlá pri organizovaní hromadných podujatí, kde bude šachovnicové sedenie nahradené sedením v každom druhom rade (jednoduchšia kontrola plnenia opatrenia zo strany organizátorov podujatia). Hromadné podujatia nad 1000 ľudí bude možné organizovať aj v prípadoch bez fixného sedenia účastníkov. V interiéroch bude platiť obmedzenie 1 návštevník na 10 štvorcových metrov a v exteriéri jeden návštevník na 5 štvorcových metrov. Plocha má byť rozdelená na sektory, pričom v jednom sektore bude môcť byť najviac 1000 ľudí v jednom okamihu. Predaj vstupeniek bude možný iba online.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 3.7.2020 OLP/5455/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 3.7.2020 OLP/5453/2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 9.6.2020 š.OLP/4739/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 9.6.2020 č.OLP 4738/202

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 9.6.2020 č.OLP/4825/2020


Fázy uvoľnovania opatrení v súvislosti s Covid-19 : 

zmeny 3.6.2020

4faza

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 26.5.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 19.5.2020 č.OLP 4085/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 19.5.2020 č.OLP 4084/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 19.5.2020 č.OLP 4083/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 15.5.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 13.5.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 6.5.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 5.5.2020

___________________________________________________________________

Newsletter PREVENCIE 2/2020

               

seniori

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 21.4.2020

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR zo dňa 20.4.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 20.4.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 20.4.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 17.4.2020

_______________________________________________________________

UZNESENIE VLÁDY SR č.233  z 16.apríla 2020

_______________________________________________________________

Kontaktne osoby v súvislosti s výskytom ochorenia respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCOv


Kontakty na lekárov pre dospelých a lekárov pre deti

____________________________________________________________

Kontakt dopravná zdravotná služba Vranov n.T. : 057/282 41 25, 057/282 44 21  

____________________________________________________________

Spôsob kontroly a mimoriadne nasadenie policajtov

po celom Slovensku od 8.4.2020 do 13.4.2020

____________________________________________________________

Uznesenie vlády SR č.207 zo dňa 6.4.2020

___________________________________________________

Oznam pre cestujúcich

___________________________________________________

Od 01.04.2020, dochádza na základe rozhodnutia VÚC, PSK, Odboru dopravy k prechodu na mimoriadny režim. Ruší sa sobotňajšia prevádzka a cestovné poriadky budú vedené v prázdninovom režime s obmedzením niektorých spojov. Aktuálne CP sú zverejnené na stránke dopravcu SAD Humenné, a.s.  https://www.sadhe.sk/pravidelna-doprava

____________________________________________________________________________

 Usmernenie hlavného hygienika SR zo dňa 30.3.2020

Úradne hodiny pre klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny s účinnosťou od 1.4.2020

Uznesenie vlády SR č. 169 zo dňa 27.3.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 24.3.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 24.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z 24.03.2020

Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19

Informácia Slovenskej pošty k prijímaným zmenám v poštových službách

Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva SR - pitná voda

___________________________________________________________

Tlačové vyhlásenie : Slovenská pošta upraví otváracie hodiny pobočiek

___________________________________________________________________________

COVID - 19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia

____________________________________________________________________

10 odporúčaní pri COVID - 19

_____________________________________________________________________

Úrad verejného zdravotníctva vydal stanovisko ku komunálnym odpadom

KAM PATRIA POUŽITÉ RÚŠKA A RUKAVICE

_____________________________________________________________________

Užitočné informácie k prevencii koronavírusu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 18.3.2020

Uznesenie vlády SR č. 115 z 18.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR zo dňa 18.03.2020

Informácie Ministerstva zdravotníctva SR  pre verejnosť sú dostupné:  

             https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

Tlačové vyhlásenie na vyplácanie sociálnych dávok na Slovenskej pošte

Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí SR

Informácie z Kancelárie ZMOS k situácii s COVID-19

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.3.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 15.3.2020

Opatrenia Ministerstva vnútra SR - obmedzenie stránkových hodín obecných úradov

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR zo dňa 13.3.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 12.3.2020

 OPATRENIA ÚRADU PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

 USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR PRE VEREJNOSŤ O KARANTÉNE

zo dňa 9.3.2020

 Ústredný krízový štáb  nariaďuje obciam prijať nasledovné opatrenia :

  • obmedziť organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí 
  • odporučiť právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia
  • vyzvať zvolávateľa verejného zhromaždenia, aby prijal také opatrenia, ktoré zabránia šíreniu nového koronavírusu na zromaždení
  • informovať svojich zamestnancov, aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR                          


Verejná vyhláška zo dňa 6.3.2020      

Verejná vyhláška č.2405 zo dňa 9.3.2020,  Verejná vyhláška č.2448 zo dňa 9.3.2020

                               koronavirus

Z dôvodu opatrení v súvislosti s obmedzením šírenia koronavírusu je :

Detské a  Multifunkčné ihrisko

ZATVORENÉ !

detské ihrisko  multifunkčné ihrisko 2

Z dôvodu opatrení v súvislosti s obmedzením šírenia koronavírusu Obec Čaklov pristúpila k dočasnému obmedzeniu osobného kontaktu so stránkami na obecnom úrade. Až do odvolania budú vybavované len súrne záležitosti v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod., v prípade potreby nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo telefonicky 057/4496 426.

Výbor Pozemkového spoločenstva Čaklov - Hámre oznamuje všetkých členom (podielnikom)  PS, že sa ruší konanie  výročnej členskej schôdze dňa 18.3.2020, z dôvodu opatrení v súvislosti s obmedzením šírenia koronavírusu pre uskutočnenie spoločenského podujatia. Nový termín konania bude včas oznámený na webovej stránke obce a vyhlásením v rozhlase.   

                                                       Výbor Pozemkového spoločenstva, Mihalčin Anton,Ing.Demčák Miroslav

Samospráva

Top správa
Základné informácie

Obec Čaklov, leží v severnom výbežku východoslovenskej nížiny na náplavovom kuželi Zámutovského – Starého potoka. Východnú časť chotára tvorí niva Tople, západnú...

Viac info...
Obecné symboly

Erb obce Erb obce má túto podobu,  v modrom štíte medzi dvomi, zo zelenej pažite vyrastajúcimi vysokými zlatými klasmi na listnatých  steblách  stojací strieborný...

Viac info...

Život v obci

Top správa
Členská schôdza ZO SZZP

Dňa 8. mája 2011 sa uskutočnila v našej obci výročná členská schôdza základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých...

Viac info...
Premiestnenie bociana

Dňa 1.4.2011 v našej obci  bolo hniezdo bociana bieleho z elektrického stĺpu rodinného domu súpisné číslo 331, premiestnené na samostatne stojaci betónový stĺp s...

Viac info...
Revitalizácia parku

Naše parky boli kedysy pýchou obce Udržiavaný park je ozdobou každej obce, žiaľ, v našom okrese máme iba zvyšky parkov, ktoré boli kedysi pýchou panských sídiel – kaštieľov...

Viac info...

Šport, Kultúra, Cirkev

Top správa
FSk Čaklov krstila nové CD

FSk Čaklov dňa 20.4.2013 pokrstila svoje nové CD s názvom "Kedz nam u Čekľove hudaci zahrali..." CD možno zakúpiť na tel. č. 0949 233 148, alebo nás kontaktujte...

Viac info...
Turnaj v kalčete

V poradí už tretí ročník turnaja v kalčete je pre obhajcov titulu, nových hráčov, ale aj pre nás permanentných pripravený aj tento rok!
Dátum, miesto...

Viac info...
Turistická akcia

V poslednú aprílovú sobotu 30.04.2011 za pekného počasia sa v našej obci uskutočnila turistická akcia. Zraz bol pri obchode Jednoty (dreveňák)....

Viac info...
Folklórna skupina Čaklov

Folklórna skupina Čaklov vznikla v roku 1987 ako mužská spevácka skupina, ku ktorej sa v roku 1990 pridali aj ženy. Je to malá skupinka milovníkov folklóru, ktorá sa zameriava...

Viac info...