Na základe usmernenia RADY ZMOS Vranovského regiónu sa testovanie na COVID -19

 

počas víkendu 8.5.2021 /sobota/  nebude realizovať.


 

Testovanie aj naďalej zabezpečujú súkromné MOM v meste Vranov nad Topľou.


Náš okres je zaradený do II. stupňa varovania 


osoby sa preukazujú potvrdením o neg. teste


na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní.


scitanie

SODB2021 - dosčítavanie- asistované sčítanie 

3.5.2021 - 13.6.2021


Rozhodnutím predsedu štatistického úradu Slovenskej republiky bolo stanovené dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania pre celé územie Slovenskej republiky na obdobie  od 3.5.2021 do nedele 13.6.2021.

Služby asistovaného sčítania budú poskytované povinným osobám, ktoré sa doteraz nesčítali

  • v kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta

  • na mieste, kde sa povinná osoba zdržiava, s pomocou mobilného asistenta sčítania


KONTAKTNÉ  MIESTO :  zasadačka Obecného  úradu  Čaklov


Prevádzkové hodiny kontaktného miesta


Po:  8:00 –  12:00 12:30 -  16:00

Ut:   8:00 –  12:00 12:30 -  16:00

St:   8:00 -   12:00 12:3017.00

Št:   8:00 –  12:00 12:30 -  16:00

Pi:   8:00 –  12:00 12:30 –  15.00


Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím, seniorov alebo  digitálne vylúčené osoby, tieto môžu telefonicky  požiadať o asistenciu mobilného asistenta.O mobilného asistenta budú mať možnosť obyvatelia požiadať telefonicky obec 057/ 44 96426Mobilný asistent navštívi obyvateľa a sčíta ho pomocou tabletu.


Povinnosť obyvateľa sčítať sa je stanovená zákonom č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade nesplnenia si tejto povinnosti sa obyvateľ dopúšťa správneho deliktu, za ktorý mu môže byť uložená pokuta.Oznamujeme občanom, ktorí sú zaradení na aktivačnú činnosť formou malých obecných služieb od 01.01.2021, že od pondelka t. j. 03.05.2021 sa začína s výkonom malých obecných služieb.

ZMENA ! 


oznamujeme občanom, že  antigénové testovanie na COVID -19 


sa v našej obci neuskutoční 1.mája 2021  /sobota / 


Na základe Výhlášky č. 197 Úradu verejného zdravotníctva SR 

 a usmernenia RÚVZ  Vranov nad Topľou

sa obec riadi touto vyhláškou s účinnosťou 29.4.2021. 


Vyhláška 197 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa


         O antigénovom  testovaní na COVID -19 v našej obci  budeme občanov včas informovať. 

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Čaklov, Obecný úrad Čaklov 116, 094 35 Soľ, alebo elektronicky na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.   v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania :                        1/2021

Dátum začatia konania : 27.04.2021

Dátum zverejnenia :        27.04.2021

Potvrdenie účasti :           7 dní 

Predmet : Paličková Katarína, Třebícka 1844/23, Humenné

                  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

                   podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane /prírody a krajiny

                  v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom na parcelách v k.ú. Čaklov.

prehľad do 25.4.2021

Počas uplynulého víkendu 24.4.2021 sa v našej obci uskutočnilo antigénové testovanie s týmito výsledkami:

Kultúrny dom Čaklov  :               otestovaných    335  obyvateľov z toho   0 pozitívni 

Základná škola Čaklov:              otestovaných    333   obyvateľov z toho   0 pozitívni

do 18.4.2021

Počas uplynulého víkendu 17.4.2021 sa v našej obci uskutočnilo antigénové testovanie s týmito výsledkami:

Kultúrny dom Čaklov  :               otestovaných    340  obyvateľov z toho   0 pozitívni 

Areál Základnej školy Čaklov:    otestovaných    372  obyvateľov z toho   0 pozitívni

Zápis detí do Materskej školy

Riaditeľstvo MŠ Čaklov 551, 094 35 oznamuje, že zápis detí do MŠ na školský rok 2021/22 sa uskutoční v dňoch:

od 03.05.2021 (pondelok) do 06.05.2021 (štvrtok)

od 8.00 hod. do 12.00 hod.v riaditeľni MŠ.

Prednostne prijímame:

• deti, ktoré dovŕšia päť rokov do 31.08. 2021 ( povinné predprimárne vzdelávanie),

Ďalšie kritéria pri prijímaní deti do MŠ:

• deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

• deti, ktoré majú v MŠ súrodenca

• deti od 3 rokov

• v prípade voľnej kapacity je možné prijatie aj mladšieho dieťaťa ako 3 roky (potrebné ovládanie základných sebaobslužných návykov)

• deti, ktoré nastúpia k 01.09.2021

Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Tlačivo ( žiadosť o prijatie ) si môžete vyzdvihnúť priamo pri zápise.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Počas zápisu budú zákonní zástupcovia dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia: musia mať respirátor, dodržiavať 2 - metrový odstup, vstupovať po jednom do miestnosti, dezinfikovaťsi ruky.

Samospráva

Top správa
Základné informácie

Obec Čaklov, leží v severnom výbežku východoslovenskej nížiny na náplavovom kuželi Zámutovského – Starého potoka. Východnú časť chotára tvorí niva Tople, západnú...

Viac info...
Obecné symboly

Erb obce Erb obce má túto podobu,  v modrom štíte medzi dvomi, zo zelenej pažite vyrastajúcimi vysokými zlatými klasmi na listnatých  steblách  stojací strieborný...

Viac info...

Život v obci

Top správa
Členská schôdza ZO SZZP

Dňa 8. mája 2011 sa uskutočnila v našej obci výročná členská schôdza základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých...

Viac info...
Premiestnenie bociana

Dňa 1.4.2011 v našej obci  bolo hniezdo bociana bieleho z elektrického stĺpu rodinného domu súpisné číslo 331, premiestnené na samostatne stojaci betónový stĺp s...

Viac info...
Revitalizácia parku

Naše parky boli kedysy pýchou obce Udržiavaný park je ozdobou každej obce, žiaľ, v našom okrese máme iba zvyšky parkov, ktoré boli kedysi pýchou panských sídiel – kaštieľov...

Viac info...

Šport, Kultúra, Cirkev

Top správa
FSk Čaklov krstila nové CD

FSk Čaklov dňa 20.4.2013 pokrstila svoje nové CD s názvom "Kedz nam u Čekľove hudaci zahrali..." CD možno zakúpiť na tel. č. 0949 233 148, alebo nás kontaktujte...

Viac info...
Turnaj v kalčete

V poradí už tretí ročník turnaja v kalčete je pre obhajcov titulu, nových hráčov, ale aj pre nás permanentných pripravený aj tento rok!
Dátum, miesto...

Viac info...
Turistická akcia

V poslednú aprílovú sobotu 30.04.2011 za pekného počasia sa v našej obci uskutočnila turistická akcia. Zraz bol pri obchode Jednoty (dreveňák)....

Viac info...
Folklórna skupina Čaklov

Folklórna skupina Čaklov vznikla v roku 1987 ako mužská spevácka skupina, ku ktorej sa v roku 1990 pridali aj ženy. Je to malá skupinka milovníkov folklóru, ktorá sa zameriava...

Viac info...