Rekonštrukcia zdravotného strediska
Dom smútku
Obecný úrad Čaklov
Rekonštrukcia Kultúrneho domu V mesiaci november 2016 sa uskutočnila v obci " Rekonštrukcia kultúrneho domu ", obnovila sa fasáda, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia na prízemí, schodište, zábradlia, na 1. poschodí sa vybudovali sociálne zariadenia a tri salóniky.                   
image Rekonštrukcia zdravotného strediska
image Dom smútku
image Obecný úrad Čaklov
image Rekonštrukcia Kultúrneho domu

  

Obec Čaklov oznamuje, že v obci Čaklov je už v prevádzke Zberný dvor.

Na tomto Zbernom dvore je možné odovzdať všetky komodity objemného odpadu – elektrické a elektronické zariadenia, biologicky rozložiteľný odpad, šatstvo, textílie, jedlé oleje a tuky, kovy, plasty, sklo, papier okrem komunálneho odpadu a pneumatík.V prípade, že chcete tento odpad odovzdať na zbernom dvore, môžete si telefonicky v pracovných dňoch dohodnúť termín odovzdania odpadu.

PONDELOK 8:20 – 16:00 hod.                                                     Telefónne čísla:                                     

UTOROK       8:20 - 16:00 hod.                                                     Berta Stanislav: 0908 622 848

STREDA         8:20 – 17:00 hod.                                                     Bužo Milan: 0910 191 832

ŠTVRTOK     8:20 – 16:00 hod.                                                     Nagy Roderik: 0917 571 510

PIATOK          8:20 – 15:00 hod.                                                     Demčák Jozef: 0905 182 749

                                                                                                          Obecný úrad Čaklov: 057/449 64 26

 

obr.1 obr2  obr.3


 i 5857988

INFORMÁCIE PRE VOLIČA    

Žiadosť je možné zaslať na poštovú alebo e-mailovú adresu obce:

Obecný úrad Čaklov č.116, 094 35 , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

VOĽBA POŠTOU    volič,ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

VOĽBA POŠTOU  volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky


URČENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A VOLEBNÝCH MIESTNOSTI


VYMENOVANIE ZAPISOVATEĽOV OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ

Určenie osôb zodpovedných za organizačnú a technickú prípravu volieb


Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

z leteckého  fotografovania 

aero1

aero2

aero3

aero4

aero5

do funkcie riaditeľky Materskej školy na 5-ročné funkčné obdobie od 1.10.2019 - do 30.9.2024, dňa 30.9.2019 za prítomnosti zamestnancov MŠ v Čaklove.

r2

 r3

  

V sobotu 7.septembra t.r. sa v našej obci uskutočnil už 5.ročník Kultúrno-športového dňa seniorov Toplianskej oblasti, ktorú organizuje Jednota dôchodcov. V našom kruhu sme privítali dôchodcov z obce Komárany, Soľ a najväčšími favoritmi boli naši členovia Jednoty dôchodcov. Zišlo sa niekoľko desiatok seniorov, aby si zasúťažili jednak v speve, ale nechýbali netradičné športy - beh s fúrikom pomedzi prekážky, rýchla chôdza s lyžičkou a ping-pongovou loptičkou medzi prekážkami, kop na bránku, hod granátom na cieľ, vrh guľou na diaľku, triafanie pivových plechoviek loptičkou. Verte, boli to úžasné športové výkony. Bojovalo sa o každý bod, sekundu, centimeter ba aj milimeter.Nechýbali heligonkári, ktorí priniesli tú pravú športovo- kultúrnu atmosféru. Po všetkých súťažiach bolo vyhodnotenie. Naši favoriti nesklamali a získali 1.miesto. Striebro patrilo seniorom z Komáran a bronz si odniesli Soľančania.Vďaka za nádhernú akciu našich seniorov.

š12 š15

š10        šp21 

sp22  sp23

š14  sd26

š5  š4

 š2 š1

                     š17

  

Slovak Telekom rozširuje svoje pokrytie aj v našej obci! Už aj my môžeme využiť mimoriadnu ponuku a získať vysokorýchlostný, stabilný optický Magio internet a Magio Televíziu v HD kvalite s exkluzívnymi športovými kanálmi. Tí najmenší môžu len s Magio Televíziou pozerať jedinečný detský kanál Ťuki TV v slovenčine. Viac informácií získate na čísle 0910 500 100 alebo v najbližšom Telekom Centre Námestie Slobody 2/131, Vranov nad Topľou.

Ponuka balíkov Magio Internet, MagioTelevízia

V súvislosti s vyskytujúcimi sa krádežami v obci vyzývame občanov k zvýšenej opatrnosti a pozornosti. Z tohto dôvodu upozorňujeme občanov aby si zabezpečili svoj majetok.

Žiadame občanov ak sú svedkami podozrivej trestnej činnosti,  aby ihneď kontaktovali políciu.

starosta

ovorenie

biž demeter

roman hudak

hunak berka

kmecova maľudyová

voznák slubposlanci

ukončenie poslaneckých mandátov z volebného obdobia 2014-2018

starosta poďakovanie

Počet voličov zapísaných v zozname voličov        1856

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní        1143   

Počet voličov,ktorí  odovzdali obálku                      1142 

Počet platných hlasovacích lístkov

odovzdaných pre voľby do obecného 

zastupiteľstva                                                          1112

Počet platných hlasovacích lístkov

odovzdaných pre voľby starostu obce                     1110

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce :

1. Andrej  Dragula   Smer - sociálna demokracia             655

2. Eva Maľudyová    Slovenská národná strana               455

 Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

  v poradí podľa počtu získaných platných hlasov :

1. Peter Vozňák Smer - sociálna demokracia                     423

2. Martin Biž Kresťanskodemokratické hnutie                    420

3. Roman Goroľ,Bc. Smer- sociálna demokracia               398

4. Eva Maľudyová Slovenská národná strana                    392

5. Silvia Kmecová,PhDr.Nezávislá kandidátka                  362

6. Bernardína Jedináková,Ing. Nezávislá kandidátka       342

7. Ján Demeter, Ing. Nezavislý kandidát                            333

8. Stanislav Hudák Smer - sociálna demokracia                330

9. Martin Huňák Európska demokratická strana                 325

Nahrádnici - kandidáti, ktorí neboli zvolení  za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí počtu získaných platných hlasov : 

 1. Jozef Ungrady Kresťanskodemokratické hnutie            289

2. Miroslav Jakubov, Ing. Európska demokratická strana   286

3. Cyril Huňák Európska demokratická strana                    277

4. František Stahorský Národná koalícia                            274

5. Miroslav Huňák Európska demokratická strana             270

6. Marcela Voľanská, Smer – sociálna demokracia           245

7. Peter Trebuňák Národ spravodlivosť- naša strana        240

8. Milan Giňo Európska demokratická strana                    239

9. Cyril Ovšák Strana občianskej ľavice                            238

10. Michal Goroľ Strana občianskej ľavice                        204

11. Miroslav Ovšák Strana občianskej ľavice                    192

12. Michal Giňo Smer – sociálna demokracia                   189

13. Viliam Maxim, Mgr. Sme rodina – Boris Kollár            173

14. Ján Mikulášik Smer – sociálna demokracia                153

15. Jozef Kotľár Strana občianskej ľavice                         140

16. Peter Bíž Národ a Spravodlivosť – naša strana          139

17. Pavol Bíž Smer – sociálna demokracia                       118

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : " INS FTTH VT  VRNV 06 Čaklov "  k.ú. Čaklov 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

Samospráva

Top správa
Základné informácie

Obec Čaklov, leží v severnom výbežku východoslovenskej nížiny na náplavovom kuželi Zámutovského – Starého potoka. Východnú časť chotára tvorí niva Tople, západnú...

Viac info...
Obecné symboly

Erb obce Erb obce má túto podobu,  v modrom štíte medzi dvomi, zo zelenej pažite vyrastajúcimi vysokými zlatými klasmi na listnatých  steblách  stojací strieborný...

Viac info...

Život v obci

Top správa
Členská schôdza ZO SZZP

Dňa 8. mája 2011 sa uskutočnila v našej obci výročná členská schôdza základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých...

Viac info...
Premiestnenie bociana

Dňa 1.4.2011 v našej obci  bolo hniezdo bociana bieleho z elektrického stĺpu rodinného domu súpisné číslo 331, premiestnené na samostatne stojaci betónový stĺp s...

Viac info...
Revitalizácia parku

Naše parky boli kedysy pýchou obce Udržiavaný park je ozdobou každej obce, žiaľ, v našom okrese máme iba zvyšky parkov, ktoré boli kedysi pýchou panských sídiel – kaštieľov...

Viac info...

Šport, Kultúra, Cirkev

Top správa
FSk Čaklov krstila nové CD

FSk Čaklov dňa 20.4.2013 pokrstila svoje nové CD s názvom "Kedz nam u Čekľove hudaci zahrali..." CD možno zakúpiť na tel. č. 0949 233 148, alebo nás kontaktujte...

Viac info...
Turnaj v kalčete

V poradí už tretí ročník turnaja v kalčete je pre obhajcov titulu, nových hráčov, ale aj pre nás permanentných pripravený aj tento rok!
Dátum, miesto...

Viac info...
Turistická akcia

V poslednú aprílovú sobotu 30.04.2011 za pekného počasia sa v našej obci uskutočnila turistická akcia. Zraz bol pri obchode Jednoty (dreveňák)....

Viac info...
Folklórna skupina Čaklov

Folklórna skupina Čaklov vznikla v roku 1987 ako mužská spevácka skupina, ku ktorej sa v roku 1990 pridali aj ženy. Je to malá skupinka milovníkov folklóru, ktorá sa zameriava...

Viac info...