Posyp miestnych komunikácií     
Rekonštrukcia Kultúrneho domu V mesiaci november 2016 sa uskutočnila v obci " Rekonštrukcia kultúrneho domu ", obnovila sa fasáda, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia na prízemí, schodište, zábradlia, na 1. poschodí sa vybudovali sociálne zariadenia a tri salóniky.                   
Cyklorúra - fotogaléria

Prinášame Vám fotogalérie z akcie "Cyklorúra" organizovanú obecným zastupiteľstvom v čaklove dňa 28. júna 2014.

Šachový klub Čaklov vyhral štvrtú ligu!

Šachový klub Čaklov vyhral 16. 3. 2014 v šiestom kole 4. ligy nad dovtedy druhým tímom tabuľky CVČ Svidník 5:0 kontumačne. Za Čaklov boli pripravený hrať a získali výhry Jozef Feník, Peter Jurov, Vladimír Lukáč, Štefan Grec a Štefan Demeter.

image Posyp miestnych komunikácií
image Rekonštrukcia Kultúrneho domu
image Cyklorúra - fotogaléria
image Šachový klub Čaklov vyhral štvrtú ligu!

Starosta obce Andrej Dragula na základe zákona č. 369/1990 Z.z. § 12 odst.1 písmeno a, týmto zvolávam 3.zasadnutie obecného zastupiteľstva

dňa 3.4.2017 o 17.00 hod. na obecnom úrade v Čaklove.

Program : 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Určenie zapisovateľa zápisnice

3. Návrhová komisia

4. Kontrola uznesenia č.2/2017 zo dňa 16.2.2017

5. Žiadosť o jednorazový finančný príspevok Jakubov Pavol Čaklov č.d.269

6. Žiadosť o jednorazový finančný príspevok Kmecová Anna Čaklov č. d.325

7. Predĺženie lehoty začatia výstavby 39 byt. nižšieho štandardu

8. Správa kontrolóra obce o hospodárení DHZ Čaklov za rok 2016

9.Schválenie uznesenia za účelom realizácie projektu „ Zlepšenie kľúčových kompetencií. žiakov ZŠ "(spolufinancovanie projektu)

10. Schválenie prevádzkovej doby za účelom podnikania - nehnuteľnosť súp.č.48

11. Ročný plán obce na úseku CO v roku 2017

12. Rôzne

13 . Diskusia

14. Záver


sz1 sz2

sz4 sz7

sz3 sz6

k1 kot.2

kotolňa 3  kotolňa 4

kotolňa 5 kotolňa 6

   

m1 m2

m3 m4

za1 za2

za3

za4  za5

za6 za7

za8

ds p4

p3  1 2

g

V sobotu 3. decembra 2016 sa konal tradičný šachový turnaj o pohár starostu obce Čaklov. Potešila účasť 33 hráčov z obcí alebo šachových klubov z Čaklova, Soli, Vranova nad Topľou, Hlinného, Zámutova, Hanušoviec nand Topľou, Humenného, Modrej nad Cirochou a Belej nad Cirochou. Všetci účastníci odohrali 9 súťažných kôl tempom 2 x 15 minút na partiu a pochutnali si na výbornom guláši.

Celkovým víťazom turnaja sa stal so 7,5 bodmi Jozef Bednár z MŠK Vranov n/T, hrajúci aj za ŠK Čaklov. 2. miesto vybojoval so siedmimi bodmi Lukáš Jakubčo hrajúci za MŠK Vranov n/T aj za Modru nad Cirochou (v minulosti aj za ŠK Čaklov), turnaj odohral dokonca bez prehry. Tretí skončil so šiestimi bodmi tiež z MŠK Vranov n/T Miroslav Chytra o pomocné skóre pred ďalšími šiestimi hráčmi.

Najlepším Čaklovčanom tretí krat a posebe David Štofa, celkovo skončil šiesty, (2. miesto - Štefan Grec, 3. miesto - Dominička Štofová), Najlepším hráčom do 15 rokov bol Benjamín Štutika (pred Milošom Krupkom a Matúšom Demčákom). Najlepšou šachistkou bola Aneta Hudáková (pred sestrou Alžbetou a Dominikou Štofovou, ktorá prenechala cenu štvrtej Michaele Valcerovej). Najmladší účastník Aleš Chytra s dvomi bodmi dokázal sebe aj ostatným, že šach je naozaj pre každého.

celkové výsledky:http://www.chess-results.com/tnr251948.aspx?lan=4&art=1&wi=821

šachisti

Celkoví víťazi turnaja

zľava: starosta obce Čaklov pán Andrej Dragula, najmladší účastník turnaja Aleš Chytra, 3. miesto: Miroslav Chytra, 1. miesto: Jozef Bednár 2. miesto: Lukáš Jakubčo, riaditeľ turnaja David Štofa

Výstavba bytovky s 15 bytovými jednotkami 

b2

Spevnená plocha pri Dome smútku pre 30 motorových vozidiel 

   2

sV mesiaci november 2016 sa uskutočnila v obci " Rekonštrukcia kultúrneho domu ", obnovila sa fasáda, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia na prízemí, schodište, zábradlia, na 1. poschodí sa vybudovali sociálne zariadenia a tri salóniky.

     kd

kd1 

k4 k3

k7 k8

k9 k10

k13

k14  k15

17 k18

 z1z3 z2

z4 z6

z7 z8

1

2

3

4

CIMG0477

CIMG0483

CIMG0479  

CIMG0481

 CIMG0490

CIMG0495

Protokol o získaní pečate rozvoja obce Čaklov za rok 2015

Národné informačné stredisko SR  a.s. Bratislava vykonala hodnotiacu analýzu 2926 obcí a miest SR.Na základe spomínanej analýzy hospodárenia bola naša samospráva pod vedením starostu a zastupiteľstva vyhodnotená ako samospráva, ktorá sa môže zaradiť medzi 37,7% obcí a miest, kde sú obyvatelia spokojní s prácou starostu.Zozbierané údaje vyhodnotenia poskytuje Národné informačné stredisko SR a.s.štátnym inštitúciám,ktoré im pomáhajú pri preverovaní pri žiadostiach o eurofondy a pôžičky na realizáciu obecných a mestských stavieb a infraštruktúry.Naša samospráva bude naviac zverejnená na stránkach Národného informačného strediska a informácia o získaní pečate bude zverejnená aj na stránkach Ministerstva hospodárstva SR.  

     peepee 001

Čítať celý článok...

Šachový klub Čaklov vyhral posledné kolo nad Svidníkom 3:2. Celkovo tak skončil na druhom mieste za prvým Stropkovom a pred klubmi ŠK Modrá nad Cirochou, ŠK Svidník, ŠK Belá nad Cirochou a troma rezervnými klubmi extra-ligistu Reinter Humenné. ŠK Čaklov tak v 4. lige skompletizoval zbierku medaily keď už okúsil chuť prvého miesta (v sezóne 2013/14) aj tretieho miesta (v sezóne 2012/13). V minulej sezóne hral ŠK Čaklov v 3. lige, kde s 4 výhrami z 11 zápasov skončil na 8.-10. mieste z 12 družstiev - pôsobiacich v deviatich okresov prešovského kraja. Víťazná zostava posledného kola: Vladimír Verba 0:1, David Štofa 0:1, Veronika Bubnárová 1:0, Vladimír Hričák 1:0, Peter Jurov 1:0. Zostava Čaklova: Jozef Feník ml., Vladimír Verba, David Štofa, Martin Ťasko, Veronika Bubnárová, Jozef Bednár, Filip Štofa, Vladimír Hričák, Peter Jurov, Štefan Grec, Štefan Demeter, Jaroslav Gdula. Tešíme sa na ďalšie úspechy a reprezentáciu obce.

OP ŠK Čaklov - David Štofa

výsledky 7. kola: http://chess-results.com/tnr188148.aspx?lan%3D4%26art%3D3%26rd%3D7%26wi%3D821&;source=gmail&ust=1461649233004000&usg=AFQjCNHw3pIGqahyFpdkZZ5z-lzQePwZ8Q">http://chess-results.com/tnr188148.aspx?lan=4&art=3&rd=7&wi=821

tabuľka 4.ligy: http://chess-results.com/tnr188148.aspx?lan%3D4&;source=gmail&ust=1461649233004000&usg=AFQjCNG2F41UVELDbDW9Evdssizb3n-WBg">http://chess-results.com/tnr188148.aspx?lan=4

obrazok voľby

Výsledky hlasovania vo voľbách do Národnej rady SR 5.3.2016 v obci Čaklov

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                                             1804

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                                           1057

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny                                     3

Počet platných odovzdaných hlasov                                                         1035

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu 

Názov zakázky : Vypracovanie projektovej dokumentácie diela: Materská škola (4 triedna), Obec Čaklov

Zakázka na poskytnutie  služby.

Zakázka zadávaná podľa §9, odst.9

1.Výzva PD MŠ  zverejnené 11.2.2016

2.Príloha ZoD zverejnené 11.2.2016

Samospráva

Top správa
Kvetinové záhony


Dňa 31. mája 2012 boli vysadené kvetinové záhony pracovníkmi obecného úradu a absolventskej praxe. Veríme, že tieto kvetinové záhony budú skrášľovať našu obec...

Viac info...
Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov [PDF] PRISTAVOVANIE VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV V prípade, ak by mali občania záujem o vývoz nadrozmerných...

Viac info...
Základné informácie

Obec Čaklov, leží v severnom výbežku východoslovenskej nížiny na náplavovom kuželi Zámutovského – Starého potoka. Východnú časť chotára tvorí niva Tople, západnú...

Viac info...
Obecné symboly

Erb obce Erb obce má túto podobu,  v modrom štíte medzi dvomi, zo zelenej pažite vyrastajúcimi vysokými zlatými klasmi na listnatých  steblách  stojací strieborný...

Viac info...

Život v obci

Top správa
Členská schôdza ZO SZZP

Dňa 8. mája 2011 sa uskutočnila v našej obci výročná členská schôdza základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých...

Viac info...
Premiestnenie bociana

Dňa 1.4.2011 v našej obci  bolo hniezdo bociana bieleho z elektrického stĺpu rodinného domu súpisné číslo 331, premiestnené na samostatne stojaci betónový stĺp s...

Viac info...
Revitalizácia parku

Naše parky boli kedysy pýchou obce Udržiavaný park je ozdobou každej obce, žiaľ, v našom okrese máme iba zvyšky parkov, ktoré boli kedysi pýchou panských sídiel – kaštieľov...

Viac info...

Šport, Kultúra, Cirkev

Top správa
Šachový klub v Čaklove

Šachisti reprezentujúci obec a šachový klub Čaklov na turnaji v Belej nad Cirochou 29.12.2015 sa zúčastnilo 9 hráčov reprezentujících aj ŠK Čaklov...

Viac info...

Prinášame Vám fotogalérie z akcie "Cyklorúra" organizovanú obecným zastupiteľstvom v čaklove dňa 28. júna 2014. Viac info...

Šachový klub Čaklov vyhral štvrtú ligu!

Šachový klub Čaklov vyhral 16. 3. 2014 v šiestom kole 4. ligy nad dovtedy druhým tímom tabuľky CVČ Svidník 5:0 kontumačne. Za Čaklov boli pripravený hrať a získali výhry...

Viac info...
Z pôsobenie šachového klubu

Nedeľňajší zápas proti víťazovi ligy z minulého roka nám nevyšiel úplne podľa predstáv. Po chybách súperov na prvých dvoch šachovniciach a pasívnom otvorení súpera...

Viac info...

Planovaná výstavba v r. 2015

Počasie online

  Harmonogram zberu odpadu  

2017


Rýchly kontakt

Adresa

Obecný úrad Čaklov
Čaklov č. 116
09435 pošta Soľ
Tel: 057/449 64 26
starosta obce: 057/48823 21
mobil starosta: 0905822561
Fax: 057/488 23 20
E-mail: info@obeccaklov.sk

Anketa

Ktoré ročné obdobie máte najradšej?
Webobeccaklov.sk