Rekonštrukcia zdravotného strediska
Dom smútku
Obecný úrad Čaklov
Rekonštrukcia Kultúrneho domu V mesiaci november 2016 sa uskutočnila v obci " Rekonštrukcia kultúrneho domu ", obnovila sa fasáda, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia na prízemí, schodište, zábradlia, na 1. poschodí sa vybudovali sociálne zariadenia a tri salóniky.                   
image Rekonštrukcia zdravotného strediska
image Dom smútku
image Obecný úrad Čaklov
image Rekonštrukcia Kultúrneho domu

Obec Čaklov v zastúpení starostom obce  v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľa/ky Základnej školy Čaklov.

 VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie riaditeľa/ky Základnej školy Čaklov

Obec Čaklov v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v r.2019 zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

email : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Kontakt

Telefón : 057/4496426

Adresa : Obecný úrad Čaklov č.116, 094 35

starosta

ovorenie

biž demeter

roman hudak

hunak berka

kmecova maľudyová

voznák slubposlanci

ukončenie poslaneckých mandátov z volebného obdobia 2014-2018

starosta poďakovanie

Počet voličov zapísaných v zozname voličov        1856

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní        1143   

Počet voličov,ktorí  odovzdali obálku                      1142 

Počet platných hlasovacích lístkov

odovzdaných pre voľby do obecného 

zastupiteľstva                                                          1112

Počet platných hlasovacích lístkov

odovzdaných pre voľby starostu obce                     1110

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce :

1. Andrej  Dragula   Smer - sociálna demokracia             655

2. Eva Maľudyová    Slovenská národná strana               455

 Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

  v poradí podľa počtu získaných platných hlasov :

1. Peter Vozňák Smer - sociálna demokracia                     423

2. Martin Biž Kresťanskodemokratické hnutie                    420

3. Roman Goroľ,Bc. Smer- sociálna demokracia               398

4. Eva Maľudyová Slovenská národná strana                    392

5. Silvia Kmecová,PhDr.Nezávislá kandidátka                  362

6. Bernardína Jedináková,Ing. Nezávislá kandidátka       342

7. Ján Demeter, Ing. Nezavislý kandidát                            333

8. Stanislav Hudák Smer - sociálna demokracia                330

9. Martin Huňák Európska demokratická strana                 325

Nahrádnici - kandidáti, ktorí neboli zvolení  za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí počtu získaných platných hlasov : 

 1. Jozef Ungrady Kresťanskodemokratické hnutie            289

2. Miroslav Jakubov, Ing. Európska demokratická strana   286

3. Cyril Huňák Európska demokratická strana                    277

4. František Stahorský Národná koalícia                            274

5. Miroslav Huňák Európska demokratická strana             270

6. Marcela Voľanská, Smer – sociálna demokracia           245

7. Peter Trebuňák Národ spravodlivosť- naša strana        240

8. Milan Giňo Európska demokratická strana                    239

9. Cyril Ovšák Strana občianskej ľavice                            238

10. Michal Goroľ Strana občianskej ľavice                        204

11. Miroslav Ovšák Strana občianskej ľavice                    192

12. Michal Giňo Smer – sociálna demokracia                   189

13. Viliam Maxim, Mgr. Sme rodina – Boris Kollár            173

14. Ján Mikulášik Smer – sociálna demokracia                153

15. Jozef Kotľár Strana občianskej ľavice                         140

16. Peter Bíž Národ a Spravodlivosť – naša strana          139

17. Pavol Bíž Smer – sociálna demokracia                       118

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : " INS FTTH VT  VRNV 06 Čaklov "  k.ú. Čaklov 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

Samospráva

Top správa
Základné informácie

Obec Čaklov, leží v severnom výbežku východoslovenskej nížiny na náplavovom kuželi Zámutovského – Starého potoka. Východnú časť chotára tvorí niva Tople, západnú...

Viac info...
Obecné symboly

Erb obce Erb obce má túto podobu,  v modrom štíte medzi dvomi, zo zelenej pažite vyrastajúcimi vysokými zlatými klasmi na listnatých  steblách  stojací strieborný...

Viac info...

Život v obci

Top správa
Členská schôdza ZO SZZP

Dňa 8. mája 2011 sa uskutočnila v našej obci výročná členská schôdza základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých...

Viac info...
Premiestnenie bociana

Dňa 1.4.2011 v našej obci  bolo hniezdo bociana bieleho z elektrického stĺpu rodinného domu súpisné číslo 331, premiestnené na samostatne stojaci betónový stĺp s...

Viac info...
Revitalizácia parku

Naše parky boli kedysy pýchou obce Udržiavaný park je ozdobou každej obce, žiaľ, v našom okrese máme iba zvyšky parkov, ktoré boli kedysi pýchou panských sídiel – kaštieľov...

Viac info...

Šport, Kultúra, Cirkev

Top správa
FSk Čaklov krstila nové CD

FSk Čaklov dňa 20.4.2013 pokrstila svoje nové CD s názvom "Kedz nam u Čekľove hudaci zahrali..." CD možno zakúpiť na tel. č. 0949 233 148, alebo nás kontaktujte...

Viac info...
Turnaj v kalčete

V poradí už tretí ročník turnaja v kalčete je pre obhajcov titulu, nových hráčov, ale aj pre nás permanentných pripravený aj tento rok!
Dátum, miesto...

Viac info...
Turistická akcia

V poslednú aprílovú sobotu 30.04.2011 za pekného počasia sa v našej obci uskutočnila turistická akcia. Zraz bol pri obchode Jednoty (dreveňák)....

Viac info...
Folklórna skupina Čaklov

Folklórna skupina Čaklov vznikla v roku 1987 ako mužská spevácka skupina, ku ktorej sa v roku 1990 pridali aj ženy. Je to malá skupinka milovníkov folklóru, ktorá sa zameriava...

Viac info...
Počasie online

    Projekty

1. Separovaný zber
     INFO
      POPIS


  Harmonogram zberu odpadu  

2019

Rýchly kontakt

Adresa

Obecný úrad Čaklov
Čaklov č. 116
09435 pošta Soľ
Tel: 057/449 64 26
starosta obce: 057/48823 21
mobil starosta: 0905822561
Fax: 057/488 23 20
E-mail: info@obeccaklov.sk