Všeobecné záväzné nariadenie obce Čaklov o úhradách za sociálnu službu poskytovanú obcou

Návrh VZN o úhradách za sociálnu službu poskytovanú obcou PDF

Zverejnené na pripomienkovanie od 02.08.2021 do 16.08.2021

Nariadené opatrenia pri potvrdení výskytu  afrického moru ošípaných,

ktorý bol potvrdený dňa 29.7.2021 v ohnisku nákazy v chove  ošípaných v obci Vyšný Žipov.   

link :  OPATRENIA dohľad 10 km

Prehľad o počte zaočkovaných:

V rámci očkovania na ochorenie COVID-19 v obci Čaklov realizované dňa 29.06.2021 sa zaočkovalo 270 občanov vakcínou Phizer.

Dňa 27.07.2021 sa uskutočnilo preočkovanie 247 občanov vakcínou Phizer, jednodávkovou vakcínou Jannsen bolo zaočkovaných 85 občanov.


k AG komerčnému testovaniu vo Vranovskej nemocnici

k 25.6.2021 nemocnica Svet zdravia Vranov nad Topľou  ukončila  poskytovanie

bezplatného AG testovanie pre verejnosť.

Nateraz sa nepredpokladá obnovenie AG MOM v režime ako bola dostupná do 25.6.2021

Na základe toho bude nemocnica od  7.7.2021 pre verejnosť ponúkať komerčne Ag testovanie 3x týždenne

v pracovné dni : Pondelok- Streda- Piatok v čase 13:00 – 15:30 hod. v priestoroch MOM Ag.

Cena 1 testu Ag pre 1 osobu je 14,90 €, poplatok bude možné vyplatiť na recepcii nemocnice.

OZNAM

V prípade potreby : otvorenie Domu smútku,

uloženia mŕtveho do chladiarenského boxu

volať pracovníkov obce :


Pavol BIŽ                             0915 173 400

Jozef DEMČÁK                      0905 182 749


Pohrebné služby :

Pohrebná služba REMA         0905 281 611

Ivan PAUKO                           0905 323 056

Oznam o výberovom konaní

Obec Čaklov vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu Odborný pracovník Komunitného centra v obci Čaklov.

Oznam o výberovom konaní PDF

Oznam o výberovom konaní do Komunitného centra v obci Čaklov na pozíciu Odborný pracovník - garant KC

Oznam o výberovom konaní PDF

Oznámenie verejnou vyhláškou VSD a.s.

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorej obsahom je úprava vedenia elektrickej distribučnej siete bez zmeny trasy vedenia, podľa priloženej grafickej situácie. 

Názov stavby: ,,Preizolovanie vedenia 110kV č.6716 ES Lemešany - ES Vranov"

Predpokladaný termín realizácie stavby je rok 2021.

Toto oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Čaklov spolu s grafickou situáciou (mapou) 30 dní od 20.5.2021

V prípade potreby ďalších informácii k stavbe môžete kontaktovať Odbor Projekty, tel. č. +421(0)55 610 2370

Oznámenie verejnou vyhláškou PDF

Voľné pracovné miesto

Obec Čaklov – prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu  " Prevádzkár Domu smútku a cintorína "


Úväzok: hlavný pracovný pomer

Dátum nástupu:  od 1.7.2021

Miesto výkonu práce: Čaklov

Platové podmienky:  v hrubom 650 €


Iné kritéria a požiadavky: bezúhonnosť, fyzická zdatnosť, manuálna zručnosť, praktické myslenie,

flexibilita a spoľahlivosť, empatia, zodpovednosť, aktívny prístup k práci, 

práca v nepravidelne rozvrhnutom pracovnom čase aj počas víkendov


Ďalšie požiadavky: zdravotná spôsobilosť , práca s bremenami,  jednoduché práce pri údržbe  priestranstiev  

Na základe prehľadu týždenných prírastkov prípadov ochorenia COVID-19 od 3.5.- 9.5.2021


vydaného RÚVZ Vranov nad Topľou  


sa v našej obci tento víkend 15.5.2021  testovanie NEUSKUTOČNÍ 

 

Testovanie aj naďalej zabezpečujú súkromné MOM v meste Vranov nad Topľou.

 tp

Oznam o výberovom konaní na pracovné pozície do Komunitného centra v obci Čaklov

Oznam o výberovom konaní PDF

scitanie

SODB2021 - dosčítavanie- asistované sčítanie 

3.5.2021 - 13.6.2021


Rozhodnutím predsedu štatistického úradu Slovenskej republiky bolo stanovené dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania pre celé územie Slovenskej republiky na obdobie  od 3.5.2021 do nedele 13.6.2021.

Služby asistovaného sčítania budú poskytované povinným osobám, ktoré sa doteraz nesčítali

  • v kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta

  • na mieste, kde sa povinná osoba zdržiava, s pomocou mobilného asistenta sčítania


KONTAKTNÉ  MIESTO :  zasadačka Obecného  úradu  Čaklov


Prevádzkové hodiny kontaktného miesta


Po:  8:00 –  12:00 12:30 -  16:00

Ut:   8:00 –  12:00 12:30 -  16:00

St:   8:00 -   12:00 12:3017.00

Št:   8:00 –  12:00 12:30 -  16:00

Pi:   8:00 –  12:00 12:30 –  15.00


Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím, seniorov alebo  digitálne vylúčené osoby, tieto môžu telefonicky  požiadať o asistenciu mobilného asistenta.O mobilného asistenta budú mať možnosť obyvatelia požiadať telefonicky obec 057/ 44 96426Mobilný asistent navštívi obyvateľa a sčíta ho pomocou tabletu.


Povinnosť obyvateľa sčítať sa je stanovená zákonom č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade nesplnenia si tejto povinnosti sa obyvateľ dopúšťa správneho deliktu, za ktorý mu môže byť uložená pokuta.Oznamujeme občanom, ktorí sú zaradení na aktivačnú činnosť formou malých obecných služieb od 01.01.2021, že od pondelka t. j. 03.05.2021 sa začína s výkonom malých obecných služieb.

ZMENA ! 


oznamujeme občanom, že  antigénové testovanie na COVID -19 


sa v našej obci neuskutoční 1.mája 2021  /sobota / 


Na základe Výhlášky č. 197 Úradu verejného zdravotníctva SR 

 a usmernenia RÚVZ  Vranov nad Topľou

sa obec riadi touto vyhláškou s účinnosťou 29.4.2021. 


Vyhláška 197 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa


         O antigénovom  testovaní na COVID -19 v našej obci  budeme občanov včas informovať. 

Samospráva

Top správa
Základné informácie

Obec Čaklov, leží v severnom výbežku východoslovenskej nížiny na náplavovom kuželi Zámutovského – Starého potoka. Východnú časť chotára tvorí niva Tople, západnú...

Viac info...
Obecné symboly

Erb obce Erb obce má túto podobu,  v modrom štíte medzi dvomi, zo zelenej pažite vyrastajúcimi vysokými zlatými klasmi na listnatých  steblách  stojací strieborný...

Viac info...

Život v obci

Top správa
Členská schôdza ZO SZZP

Dňa 8. mája 2011 sa uskutočnila v našej obci výročná členská schôdza základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých...

Viac info...
Premiestnenie bociana

Dňa 1.4.2011 v našej obci  bolo hniezdo bociana bieleho z elektrického stĺpu rodinného domu súpisné číslo 331, premiestnené na samostatne stojaci betónový stĺp s...

Viac info...
Revitalizácia parku

Naše parky boli kedysy pýchou obce Udržiavaný park je ozdobou každej obce, žiaľ, v našom okrese máme iba zvyšky parkov, ktoré boli kedysi pýchou panských sídiel – kaštieľov...

Viac info...

Šport, Kultúra, Cirkev

Top správa
FSk Čaklov krstila nové CD

FSk Čaklov dňa 20.4.2013 pokrstila svoje nové CD s názvom "Kedz nam u Čekľove hudaci zahrali..." CD možno zakúpiť na tel. č. 0949 233 148, alebo nás kontaktujte...

Viac info...
Turnaj v kalčete

V poradí už tretí ročník turnaja v kalčete je pre obhajcov titulu, nových hráčov, ale aj pre nás permanentných pripravený aj tento rok!
Dátum, miesto...

Viac info...
Turistická akcia

V poslednú aprílovú sobotu 30.04.2011 za pekného počasia sa v našej obci uskutočnila turistická akcia. Zraz bol pri obchode Jednoty (dreveňák)....

Viac info...
Folklórna skupina Čaklov

Folklórna skupina Čaklov vznikla v roku 1987 ako mužská spevácka skupina, ku ktorej sa v roku 1990 pridali aj ženy. Je to malá skupinka milovníkov folklóru, ktorá sa zameriava...

Viac info...