Splnomocnenec vlády v Čaklove

RokStories

Dňa 25.2.2011 navštívil našu obec Čaklov splnomocnenec vlády pre rómske komunity Dr.Miroslav Pollák. Stretnutia sa zúčastnili aj poslanec PSKMiroslav Daňo, pracovník detašovaného pracoviska Úradu splnomocnenca v Košiciach Marián Fečo, rómski poslanci, predstavitelia rómskych mimovládnych organizácií z nášho okresu, z Košíc a starostovia niektorých obcí.

Cieľom pracovného stretnutia bolo prejednanie hlavných problémov Rómov, možnosti pomoci Úradu splnomocnenca vlády a vyjadrenie dôvery p. Pollákovi.Zúčastnení navštívili aj Základnú školu a Spojenú školu v našej obci.