Dňa 12. augusta 2022 / piatok /  bude Obecný úrad Čaklov

z technických príčin zatvorený .

PRERUŠENIE ELEKTRINY dňa 30.8.2022 OD 9.00 hod DO 11.30 hod.

viď link :  OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 

PREUŠENIE ELEKTRINY dňa 31.8.2022 OD 9.00 hod.DO 11.30 hod.

viď link : OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

PRERUŠENIE ELEKTRINY dňa 31.8.2022 OD 11.00 hod. DO 13.30 hod.

viď link : OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

  

 volby2022                                      Image39399        Obec Čaklov zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov:    Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v r.2022

Vymenovanie zapisovateliek okrskových volebných komisií


Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022


 Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Zverejnenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.10.2022


 Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

  

VZN o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie poberateľov dôchodcov je vyvesené na pripomienkovanie od 01.07.2022 do 15.07.2022.

link na VZN - PDF

 seniori 2  seniori1

nosenie respirátora

vln

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a

krajiny.Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Čaklov, Obecný úrad Čaklov 116, 094 35 Soľ,

alebo elektronicky na adresu i Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Potvrdenie účasti

Predmet

3/2022

08.04.2022

08.04.2022

7 dní

Spojená škola Čaklov, Čaklov 249, 094 35 Soľ

– žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.

o ochrane /prírody a krajiny v znení n.p. v,

v súvislosti s výrubom na parcele v k.ú. Čaklov.

        utečenci

                                            Nahlásenie utečencov z Ukrajiny

                                                               Vážení občania!

Obecný úrad žiada občanov, ktorí ubytujú utečencov z Ukrajiny vo svojich rodinných domoch,aby ich nahlásili na obecnom úrade  v deň ubytovania, resp. nasledujúci deň po ubytovaní. 

                                    Vážení občania,

vzhľadom na závažnú situáciu na Ukrajine a narastajúcej miere

občanov Ukrajiny na hraniciach sa Obecný úrad Čaklov

rozhodol zorganizovať humanitárnu zbierku.

V prípade záujmu môžete materiálne potreby

doručiť na Obecný úrad Čaklov

od  28.02.2022 do 02.03.2022 v čase od 08:00 do 16:00 hod. 

Zoznam materiálnych potrieb (viď plagát uvedený nižšie)

zbierka pre ukrajinu

Výbor Pozemkového spoločenstva Čaklov - Hámre  podľa zákona o Pozemkových spoločenstvách č.97/2013 Z.z.

a novely Zákona č.110/2018 Z.z. zvoláva valné zhromaždenie, ktoré sa  uskutoční dňa 10.3.2022 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Čaklove. 

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Čaklov, Obecný úrad Čaklov 116, 094 35 Soľ, alebo elektronicky na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Potvrdenie účasti

Predmet

2/2022

11.02.2022

14.02.2022

7 dní

Rimskokatolícka farnosť Čaklov, Čaklov 334, 094 35 Soľ – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane /prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom na parcele v k.ú. Čaklov.

13.januára 2022 nás navždy opustil dlhoročný právny zástupca obce Čaklov

JUDr. Ján Uhlík 

ČESŤ JEHO PAMIATKE ! 

neb.uhlik

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Čaklov, Obecný úrad Čaklov 116, 094 35 Soľ, alebo elektronicky na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

č.konania   Dátum začatia konania        Dátum zverejnenia             Potvrdenie účasti           

1/2022        12.1.2022                            12.1.2022                                 7 dní                                

RUDYMAX s r.o, Tehelná 292, Vranov nad Topľou –Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 

ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane /prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom

na parcelách v k.ú. Čaklov.

ROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/obec_letecky.jpg

Samospráva

Top správa

Obec Čaklov, leží v severnom výbežku východoslovenskej nížiny na náplavovom kuželi Zámutovského – Starého potoka. Východnú časť chotára tvorí niva Tople, západnú...

Viac info...
Obecné symboly

Erb obce Erb obce má túto podobu,  v modrom štíte medzi dvomi, zo zelenej pažite vyrastajúcimi vysokými zlatými klasmi na listnatých  steblách  stojací strieborný...

Viac info...
ROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/den_matiek_c.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/bocian_hniezdo.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/park.jpg

Život v obci

Top správa

Dňa 8. mája 2011 sa uskutočnila v našej obci výročná členská schôdza základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých...

Viac info...

Dňa 1.4.2011 v našej obci  bolo hniezdo bociana bieleho z elektrického stĺpu rodinného domu súpisné číslo 331, premiestnené na samostatne stojaci betónový stĺp s...

Viac info...

Naše parky boli kedysy pýchou obce Udržiavaný park je ozdobou každej obce, žiaľ, v našom okrese máme iba zvyšky parkov, ktoré boli kedysi pýchou panských sídiel – kaštieľov...

Viac info...
ROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2013/caklov_cd.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/turnaj_kalcet.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/turisticka_akcia.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/fsk_caklov.jpg

Šport, Kultúra, Cirkev

Top správa

FSk Čaklov dňa 20.4.2013 pokrstila svoje nové CD s názvom "Kedz nam u Čekľove hudaci zahrali..." CD možno zakúpiť na tel. č. 0949 233 148, alebo nás kontaktujte...

Viac info...

V poradí už tretí ročník turnaja v kalčete je pre obhajcov titulu, nových hráčov, ale aj pre nás permanentných pripravený aj tento rok!
Dátum, miesto...

Viac info...

V poslednú aprílovú sobotu 30.04.2011 za pekného počasia sa v našej obci uskutočnila turistická akcia. Zraz bol pri obchode Jednoty (dreveňák)....

Viac info...

Folklórna skupina Čaklov vznikla v roku 1987 ako mužská spevácka skupina, ku ktorej sa v roku 1990 pridali aj ženy. Je to malá skupinka milovníkov folklóru, ktorá sa zameriava...

Viac info...