Oznámenie o strategickom dokumente ,,Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2025"

Zverejnené od 26.4.2024 do 10.5.2024 

LINK - oznámenie

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť"

Zverejnené od 26.4.2024 do 10.5.2024

LINK - oznámenie

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Čaklov, Obecný úrad Čaklov 116, 094 35 Soľ,alebo elektronicky na adresu ocu.caklov@gmail.com">i Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

č.j.                Dátum začatia konania         Dátum zverejnenia infomácie     Potvrdenie účasti     

2/2024          17.4.2024                              18.4.2024                                    7 dní                      

Predmet :     Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.na Slovensku so sídlom v Soli 

                     žiadosť o vydanie  súhlasu na výrub drevín podľa §47 odst.3 zákona 

                    č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s výrubom na parcele v k.ú. Čaklov 

Zverejnenie VZN obce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny a doplnkov č. 3/2023 - Územný plán obce Ćaklov

Vyvesené dňa : 16.4.2024

Zvesené dňa : 30.4.2024

Všeobecné záväzné nariadenie obce

Záväzná časť zmien a doplnkov č. 3/2023 Územného plánu obce Čaklov

                                                                                                                                      zverejnené : 8.4.2024

ROZHODNUTIE č.11788/57/2023-10544/2024/570580105/Z5-SP zo dňa 5.4.2024

pre prevádzku Hydinárska firma Čaklov, prevádzkovateľovi-stavebníkovi Domäsko s.r.o. Lieskovská cesta 640/23,962 21 Lieskovec, IČO 31 719 236VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Dňa 15.4.2024 / pondelok/   od 12.00 do 16.30  je naplánované prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu rekonštrukcie vysokonapäťového  vedenia.

viď link : Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 15.4.2024

upozornenie

Ako postupovať pri výpadku elektrickej energie 

Výpadok elektrickej energie  je možné nahlásiť  prostredníctvom  poruchovej  telefonickej  linky 

0800123 332  alebo elektronicky  cez web stránku  www.vypadokelektriny.sk, kde získate  aj informácie 

o plánovaných  odstávkach.

Hlásenie cez poruchovú telefonickú linku je časovo náročnejšie. Tefonická linka  je prioritne obsluhovaná 

umelou inteligenciou  a pri nevyriešení problému umelou inteligenciou  operátorom. 

Hlásenie cez webovú stránku  www.vypadokelektriny.sk je jednoduchšie  a rýchlejšie.Podmienkou k nahláseniu 

výpadku je mať k dispozícií smartfón a mobilné dáta / mobilný  internet. 

Kontaktné údaje na poruchové linky

Elektrina0800 123 332

Plyn 0850 111 727 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť: 
Dispečer – 0902 968 226 Východoslovenská distribučná: v prípade nutnosti a čase keď vznikne mimoriadna udalosť volať číslo 112.  
Operátor na čísle 112 vašu žiadosť vybaví alebo Vás priamo prepojí na konkrétneho pracovníka. 
Táto možnosť sa dá využiť len v prípade vzniku mimoriadnej udalosti!!! 
V ostatných prípadoch je potrebné volať poruchovú linku. 
Poruchová linka – 0850 123 333 

UPOZORNENIE

 na výskyt vírusovej hepatitídy typu A v našom okrese

 link : Informácie o žltačke typu A

letacik-hepatitida-A-FB-scaled

 Vzhľadom na zemetrasenie zo dňa 09.10.2023 prikladáme link:     

Príručka pre obyvateľstvo v prípade ohrozenia 

Ako postupovať v prípade zemetrasenia

Čo robiť keď zaznie siréna

MIMORIADNE: Slovensko zasiahlo silné ZEMETRASENIE! Cítili ho na mnohých  miestach. Magnitúdu malo 5,0!

!!! V prípade škôd, ktoré vznikli ako dôsledok zemetrasenia prosíme občanov, aby vzniknuté škody nahlásili na Obecnom úrade !!!

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Čaklov, Obecný úrad Čaklov 116, 094 35 Soľ, alebo elektronicky na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Č.k. 4/2023

Dátum začatia : 26.9.2023

Dátum zverejnenia informácie : 26.9,2023

Potvrdenie účastí : 7 dni

Predmet : Varechaj Marek a Varechajová Marianna Čaklov 448, 094 35, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa

§47 odst.3 zákona  č.543/2002 Z.z. o ochrane /prírody akrajiny v znení neskorších prepisov v súvislosti s výrubom na parcele v k.ú. Čaklov .  

odpad kontajner2

ROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/obec_letecky.jpg

Samospráva

Top správa

Obec Čaklov, leží v severnom výbežku východoslovenskej nížiny na náplavovom kuželi Zámutovského – Starého potoka. Východnú časť chotára tvorí niva Tople, západnú...

Viac info...
Obecné symboly

Erb obce Erb obce má túto podobu,  v modrom štíte medzi dvomi, zo zelenej pažite vyrastajúcimi vysokými zlatými klasmi na listnatých  steblách  stojací strieborný...

Viac info...
ROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/den_matiek_c.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/bocian_hniezdo.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/park.jpg

Život v obci

Top správa

Dňa 8. mája 2011 sa uskutočnila v našej obci výročná členská schôdza základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých...

Viac info...

Dňa 1.4.2011 v našej obci  bolo hniezdo bociana bieleho z elektrického stĺpu rodinného domu súpisné číslo 331, premiestnené na samostatne stojaci betónový stĺp s...

Viac info...

Naše parky boli kedysy pýchou obce Udržiavaný park je ozdobou každej obce, žiaľ, v našom okrese máme iba zvyšky parkov, ktoré boli kedysi pýchou panských sídiel – kaštieľov...

Viac info...
ROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2013/caklov_cd.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/turnaj_kalcet.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/turisticka_akcia.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/fsk_caklov.jpg

Šport, Kultúra, Cirkev

Top správa

FSk Čaklov dňa 20.4.2013 pokrstila svoje nové CD s názvom "Kedz nam u Čekľove hudaci zahrali..." CD možno zakúpiť na tel. č. 0949 233 148, alebo nás kontaktujte...

Viac info...

V poradí už tretí ročník turnaja v kalčete je pre obhajcov titulu, nových hráčov, ale aj pre nás permanentných pripravený aj tento rok!
Dátum, miesto...

Viac info...

V poslednú aprílovú sobotu 30.04.2011 za pekného počasia sa v našej obci uskutočnila turistická akcia. Zraz bol pri obchode Jednoty (dreveňák)....

Viac info...

Folklórna skupina Čaklov vznikla v roku 1987 ako mužská spevácka skupina, ku ktorej sa v roku 1990 pridali aj ženy. Je to malá skupinka milovníkov folklóru, ktorá sa zameriava...

Viac info...