OBEC ČAKLOV


ponúka pracovné miesto na pozíciu


ekonóm/ka – účtovník/ka


od 1.7.2022


Kvalifikačné predpoklady :


úplné stredoškolské vzdelanie


Zoznam požadovaných dokladov uchádzača:

žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu,

profesijný štruktúrovaný životopis

overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.


Pracovný pomer na dobu neurčitú.


Kontakt : Obecný úrad Čaklov č.116, 094 35

                  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 seniori 2  seniori1

nosenie respirátora

vln

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a

krajiny.Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Čaklov, Obecný úrad Čaklov 116, 094 35 Soľ,

alebo elektronicky na adresu i Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Potvrdenie účasti

Predmet

3/2022

08.04.2022

08.04.2022

7 dní

Spojená škola Čaklov, Čaklov 249, 094 35 Soľ

– žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.

o ochrane /prírody a krajiny v znení n.p. v,

v súvislosti s výrubom na parcele v k.ú. Čaklov.

        utečenci

                                            Nahlásenie utečencov z Ukrajiny

                                                               Vážení občania!

Obecný úrad žiada občanov, ktorí ubytujú utečencov z Ukrajiny vo svojich rodinných domoch,aby ich nahlásili na obecnom úrade  v deň ubytovania, resp. nasledujúci deň po ubytovaní. 

                                    Vážení občania,

vzhľadom na závažnú situáciu na Ukrajine a narastajúcej miere

občanov Ukrajiny na hraniciach sa Obecný úrad Čaklov

rozhodol zorganizovať humanitárnu zbierku.

V prípade záujmu môžete materiálne potreby

doručiť na Obecný úrad Čaklov

od  28.02.2022 do 02.03.2022 v čase od 08:00 do 16:00 hod. 

Zoznam materiálnych potrieb (viď plagát uvedený nižšie)

zbierka pre ukrajinu

Výbor Pozemkového spoločenstva Čaklov - Hámre  podľa zákona o Pozemkových spoločenstvách č.97/2013 Z.z.

a novely Zákona č.110/2018 Z.z. zvoláva valné zhromaždenie, ktoré sa  uskutoční dňa 10.3.2022 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Čaklove. 

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Čaklov, Obecný úrad Čaklov 116, 094 35 Soľ, alebo elektronicky na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Potvrdenie účasti

Predmet

2/2022

11.02.2022

14.02.2022

7 dní

Rimskokatolícka farnosť Čaklov, Čaklov 334, 094 35 Soľ – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane /prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom na parcele v k.ú. Čaklov.

13.januára 2022 nás navždy opustil dlhoročný právny zástupca obce Čaklov

JUDr. Ján Uhlík 

ČESŤ JEHO PAMIATKE ! 

neb.uhlik

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Čaklov, Obecný úrad Čaklov 116, 094 35 Soľ, alebo elektronicky na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

č.konania   Dátum začatia konania        Dátum zverejnenia             Potvrdenie účasti           

1/2022        12.1.2022                            12.1.2022                                 7 dní                                

RUDYMAX s r.o, Tehelná 292, Vranov nad Topľou –Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 

ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane /prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom

na parcelách v k.ú. Čaklov.

Dňa 18. 1.2022 / utorok /  v čase od 09:00 do 14:00 hod. bude očkovanie 2.dávkou vakcíny Pfizer  občanov zaočkovaných 15.12.2021.

Zároveň pre občanov, ktorí majú  záujem o  prvé očkovanie bude ponúknutá možnosť zaočkovať sa vakcínou Pfizer alebo Johson.

Na očkovanie môžu prísť aj obyvatelia iných obcí.  

Kto sa môže preočkovať?

kompletne očkovaná osoba vo veku od 18 rokov (najskôr 3 mesiace po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny);

kompletne očkovaná osoba vo veku od 18 rokov (najskôr 8 týždňov po podaní poslednej dávky jednodávkovej vakcíny);

kompletne očkovaná osoba, ktorá následne prekonala ochorenie COVID-19 alebo jej boli podané monoklonálne protilátky (najskôr 3 mesiace po prekonaní ochorenia alebo po podaní monoklonálnych protilátok);

kompletne očkovaná riziková osoba (oslabená imunita) najskôr 28 dní po podaní poslednej dávky základnej očkovacej schémy (vyžaduje sa potvrdenie od lekára na podanie tretej dávky), očkovanie takejto osobe sa odporúča aj v prípade prekonania ochorenia COVID-19.

Obecný úrad Čaklov, Čaklov 116, 094 35


ako správca Domu smútku a miestneho cintorína


informuje obyvateľov o poskytovateľoch pohrebných služieb
MARTIN REVÁK


poskytovanie kompletných pohrebných služieb


vrátane výkopu hrobového miesta


tel. č. 0905 281 611

 


IVAN PAUKO


pohrebné služby


tel. č. 0905 323 056KAMENÁRSTVO FIĽARSKÝ


poskytovanie výkopu hrobového miesta


tel. č. 0905 256 079V prípade potreby výkopu hrobového miesta


a otvorenia Domu smútku kontaktujte pracovníka 


Obecného úradu Čaklov:


Biž Pavol  tel. č.              0915 173 400


Demčák Jozef tel. č.       0905 182 749ROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/obec_letecky.jpg

Samospráva

Top správa

Obec Čaklov, leží v severnom výbežku východoslovenskej nížiny na náplavovom kuželi Zámutovského – Starého potoka. Východnú časť chotára tvorí niva Tople, západnú...

Viac info...
Obecné symboly

Erb obce Erb obce má túto podobu,  v modrom štíte medzi dvomi, zo zelenej pažite vyrastajúcimi vysokými zlatými klasmi na listnatých  steblách  stojací strieborný...

Viac info...
ROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/den_matiek_c.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/bocian_hniezdo.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/park.jpg

Život v obci

Top správa

Dňa 8. mája 2011 sa uskutočnila v našej obci výročná členská schôdza základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých...

Viac info...

Dňa 1.4.2011 v našej obci  bolo hniezdo bociana bieleho z elektrického stĺpu rodinného domu súpisné číslo 331, premiestnené na samostatne stojaci betónový stĺp s...

Viac info...

Naše parky boli kedysy pýchou obce Udržiavaný park je ozdobou každej obce, žiaľ, v našom okrese máme iba zvyšky parkov, ktoré boli kedysi pýchou panských sídiel – kaštieľov...

Viac info...
ROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2013/caklov_cd.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/turnaj_kalcet.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/turisticka_akcia.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/fsk_caklov.jpg

Šport, Kultúra, Cirkev

Top správa

FSk Čaklov dňa 20.4.2013 pokrstila svoje nové CD s názvom "Kedz nam u Čekľove hudaci zahrali..." CD možno zakúpiť na tel. č. 0949 233 148, alebo nás kontaktujte...

Viac info...

V poradí už tretí ročník turnaja v kalčete je pre obhajcov titulu, nových hráčov, ale aj pre nás permanentných pripravený aj tento rok!
Dátum, miesto...

Viac info...

V poslednú aprílovú sobotu 30.04.2011 za pekného počasia sa v našej obci uskutočnila turistická akcia. Zraz bol pri obchode Jednoty (dreveňák)....

Viac info...

Folklórna skupina Čaklov vznikla v roku 1987 ako mužská spevácka skupina, ku ktorej sa v roku 1990 pridali aj ženy. Je to malá skupinka milovníkov folklóru, ktorá sa zameriava...

Viac info...