upozornenie

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Čaklov, Obecný úrad Čaklov 116, 094 35 Soľ,alebo elektronicky na adresu ocu.caklov@gmail.com">i Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

č.j.                      Dátum začatia konania         Dátum zverejnenia infomácie     Potvrdenie účasti     

81/1/1/2024          19.2.2024                              19.2.2024                                     7 dní                      

Predmet :       Radovan Ungrady, 094 35 Čaklov č.167-žiadosť o vydanie súhlasu  na výrub drevín podľa § 47 odst.3 

                     zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane /prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom                                                                                                                                                                   v k.ú. Čaklov                         

Ako postupovať pri výpadku elektrickej energie 

Výpadok elektrickej energie  je možné nahlásiť  prostredníctvom  poruchovej  telefonickej  linky 

0800123 332  alebo elektronicky  cez web stránku  www.vypadokelektriny.sk, kde získate  aj informácie 

o plánovaných  odstávkach.

Hlásenie cez poruchovú telefonickú linku je časovo náročnejšie. Tefonická linka  je prioritne obsluhovaná 

umelou inteligenciou  a pri nevyriešení problému umelou inteligenciou  operátorom. 

Hlásenie cez webovú stránku  www.vypadokelektriny.sk je jednoduchšie  a rýchlejšie.Podmienkou k nahláseniu 

výpadku je mať k dispozícií smartfón a mobilné dáta / mobilný  internet. 

Kontaktné údaje na poruchové linky

Elektrina0800 123 332

Plyn 0850 111 727 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť: 
Dispečer – 0902 968 226 Východoslovenská distribučná: v prípade nutnosti a čase keď vznikne mimoriadna udalosť volať číslo 112.  
Operátor na čísle 112 vašu žiadosť vybaví alebo Vás priamo prepojí na konkrétneho pracovníka. 
Táto možnosť sa dá využiť len v prípade vzniku mimoriadnej udalosti!!! 
V ostatných prípadoch je potrebné volať poruchovú linku. 
Poruchová linka – 0850 123 333 

UPOZORNENIE

 na výskyt vírusovej hepatitídy typu A v našom okrese

 link : Informácie o žltačke typu A

letacik-hepatitida-A-FB-scaled

 Vzhľadom na zemetrasenie zo dňa 09.10.2023 prikladáme link:     

Príručka pre obyvateľstvo v prípade ohrozenia 

Ako postupovať v prípade zemetrasenia

Čo robiť keď zaznie siréna

MIMORIADNE: Slovensko zasiahlo silné ZEMETRASENIE! Cítili ho na mnohých  miestach. Magnitúdu malo 5,0!

!!! V prípade škôd, ktoré vznikli ako dôsledok zemetrasenia prosíme občanov, aby vzniknuté škody nahlásili na Obecnom úrade !!!

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Čaklov, Obecný úrad Čaklov 116, 094 35 Soľ, alebo elektronicky na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Č.k. 4/2023

Dátum začatia : 26.9.2023

Dátum zverejnenia informácie : 26.9,2023

Potvrdenie účastí : 7 dni

Predmet : Varechaj Marek a Varechajová Marianna Čaklov 448, 094 35, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa

§47 odst.3 zákona  č.543/2002 Z.z. o ochrane /prírody akrajiny v znení neskorších prepisov v súvislosti s výrubom na parcele v k.ú. Čaklov .  

odpad kontajner2

Voľné pracovné miesto - školník/údržbár - Oficiálna stránka obce Vlčany

Základná škola Čaklov informuje  o voľnom pracovnom mieste na pozíciu školníka - kuriča, ktoré je od 4.9.2023 voľné . 

 

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Čaklov, Obecný úrad Čaklov 116, 094 35 Soľ, alebo elektronicky na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.


Č.k.             Dátum konania              Dátum zverejnenia                Potvrdenie účasti          

3/2023         21.8.2023                        21.8.2023                               7 dní                        

Predmet:  Ľubica Nováková ,094 35 Čaklov 246-žiadosť o povolenie súhlasu na výrub drevín

podľa § 47 odst.3 zákona č.543/2002 Z.z.o ochrane/prírody a krajiny v znení

neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom  na parcele v k.ú. Čaklov.        

                                                                                                                                                 

                                                                                        Vyvesené : 3.7.2023

LINK :   Výstavba haly č.16 na výkrm brojlerov, hydinová farma ČAKLOV

voľby do NR

V súlade s § 8 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konajú dňa 30.septembra 2023, starosta obce určuje :

                                                                         volebný okrsok č.1 : Kultúrny dom 

                                                                         volebný okrsok č.2: Školská jedáleň pri MŠ 

 link: Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb do NR SR

link : Menovanie zapisovateľov do okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR v obci Čaklov

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Emailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

  link :  INFORMÁCIA PRE VOLIČOV

       Voľba poštou

         Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku (ďalej len „volič“) a

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia,

    ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb 

  • (najneskôr 9. 8. 2023požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.ROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/obec_letecky.jpg

Samospráva

Top správa

Obec Čaklov, leží v severnom výbežku východoslovenskej nížiny na náplavovom kuželi Zámutovského – Starého potoka. Východnú časť chotára tvorí niva Tople, západnú...

Viac info...
Obecné symboly

Erb obce Erb obce má túto podobu,  v modrom štíte medzi dvomi, zo zelenej pažite vyrastajúcimi vysokými zlatými klasmi na listnatých  steblách  stojací strieborný...

Viac info...
ROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/den_matiek_c.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/bocian_hniezdo.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/park.jpg

Život v obci

Top správa

Dňa 8. mája 2011 sa uskutočnila v našej obci výročná členská schôdza základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých...

Viac info...

Dňa 1.4.2011 v našej obci  bolo hniezdo bociana bieleho z elektrického stĺpu rodinného domu súpisné číslo 331, premiestnené na samostatne stojaci betónový stĺp s...

Viac info...

Naše parky boli kedysy pýchou obce Udržiavaný park je ozdobou každej obce, žiaľ, v našom okrese máme iba zvyšky parkov, ktoré boli kedysi pýchou panských sídiel – kaštieľov...

Viac info...
ROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2013/caklov_cd.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/turnaj_kalcet.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/turisticka_akcia.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/fsk_caklov.jpg

Šport, Kultúra, Cirkev

Top správa

FSk Čaklov dňa 20.4.2013 pokrstila svoje nové CD s názvom "Kedz nam u Čekľove hudaci zahrali..." CD možno zakúpiť na tel. č. 0949 233 148, alebo nás kontaktujte...

Viac info...

V poradí už tretí ročník turnaja v kalčete je pre obhajcov titulu, nových hráčov, ale aj pre nás permanentných pripravený aj tento rok!
Dátum, miesto...

Viac info...

V poslednú aprílovú sobotu 30.04.2011 za pekného počasia sa v našej obci uskutočnila turistická akcia. Zraz bol pri obchode Jednoty (dreveňák)....

Viac info...

Folklórna skupina Čaklov vznikla v roku 1987 ako mužská spevácka skupina, ku ktorej sa v roku 1990 pridali aj ženy. Je to malá skupinka milovníkov folklóru, ktorá sa zameriava...

Viac info...