Oznámenia o uložení doručenej písomnosti pre občanov

Oznámenie o mieste uloženia písomností

pre občana : Jána Mitáľa

Občan si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Čaklove.

Vyvesené : 28.3.2024

Zvesené   : 12.4.2024

Oznámenie o mieste uloženia písomností

pre občana : Jaroslava STARJATA

Občan si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Čaklove.

Vyvesené : 11.4.2023

Zvesené : 26.4. 2023


  Oznámenie o mieste uloženia písomností

 pre občana : Jaroslava STARJATA

 Občan si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Čaklove.

 Vyvesené : 21.7.2023

Zvesené : 7.8.2023