Premiestnenie bociana

Dňa 1.4.2011 v našej obci  bolo hniezdo bociana bieleho z elektrického stĺpu rodinného domu súpisné číslo 331, premiestnené na samostatne stojaci betónový stĺp s konštrukciou hniezdnej podložky do areálu Základnej školy Čaklov.

Pri zmene hniezdnej lokality odbornú pomoc poskytla štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica a Východoslovenská energetika a.s. Košice. Dôvodom preloženia je pôvodná lokalizácia hniezda na elektrickom stĺpe, na ktorom vplyvom situovania hniezda, hniezdenia a produktov hniezdenia potenciálne dochádza k výpadkom elektrickej energie, skratom, v dôsledku čoho mohlo dôjsť k vzniku požiaru a k ohrozeniu zdravia občanov a majetku.