Stolnotenisový turnaj


Dňa 8.1.2011 sa v našej obci ozýval zvuk bielej loptičky poskakujúcej po zelenom stole. O tento zvuk sa pričinili osemnásti súťažiaci. Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce mal iba jednu kategóriu, kde súťažili deti spolu s dospelými.

Chválime najmladších účastníkov Samka Michalča, Paťa Nemca a Mareka Hrivniaka, ktorí sa s odvahou pustili do starších protihráčov. Posledne menovaný skončil na veľmi peknom šiestom mieste. Pri väčšom záujme súťažiacich sa do budúcnosti plánuje turnaj rozšíriť o kategóriu do osemnásť rokov.

Víťazom turnaja sa stal p. Peter Jakubov, na druhom mieste sa umiestnil p. Radoslav Mihalčin, tretí p. Tomáš Fabian, štvrtý p. Demeter Štefan, piaty p. Grec Štefan a šiesty Marek Hrivniak.

Ceny súťažiacim odovzdal starosta obce p. Andrej Dragula.

Organizátori ďakujú súťažiacim, divákom a všetkým, ktorí sa pričili o príjemné sobotňajšie popoludnie.