Všeobecne záväzné nariadenie zverejnené na pripomienkovanie

Obec Čaklov zverejňuje 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách z rozpočtu obce na pripomienkovanie od 24.08.2021 - 08.12.2021  PDF

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o znečisťovaní ovzdušia na pripomienkovanie od 24.08.2021 - 08.12.2021 PDF