Prezenčná výučba v MŠ a I. stupeň ZŠ

Školský úrad Hanušovce nad Topľou  oznamuje že : 


Na základe Rozhodnutia riaditeľky  RÚVZ Vranov nad Topľou 


prezenčná výučba v MŠ a na I. stupni ZŠ Čaklov


bude obnovená od 7.12.2021.