Poskytovanie pohrebných služieb

Obecný úrad Čaklov, Čaklov 116, 094 35


ako správca Domu smútku a miestneho cintorína


informuje obyvateľov o poskytovateľoch pohrebných služieb
MARTIN REVÁK


poskytovanie kompletných pohrebných služieb


vrátane výkopu hrobového miesta


tel. č. 0905 281 611

 


IVAN PAUKO


pohrebné služby


tel. č. 0905 323 056KAMENÁRSTVO FIĽARSKÝ


poskytovanie výkopu hrobového miesta


tel. č. 0905 256 079V prípade potreby výkopu hrobového miesta


a otvorenia Domu smútku kontaktujte pracovníka 


Obecného úradu Čaklov:


Biž Pavol  tel. č.              0915 173 400


Demčák Jozef tel. č.       0905 182 749