VZN o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie poberateľov dôchodcov

VZN o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie poberateľov dôchodcov je vyvesené na pripomienkovanie od 01.07.2022 do 15.07.2022.

link na VZN - PDF