Voľby 2022 : odporúčania ÚVZ SR BRATISLAVA

 ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

Odporúčania pre voličov pred vstupom do volebnej miestnosti

• prekryte si horné dýchacie cesty, najlepšie respirátorom,

• do volebnej miestnosti vstupujte na vyzvanie, čím sa zabezpečí potrebný počet voličov

v danom okamihu,

• ak pred volebnou miestnosťou čakáte v rade, dodržujte dostatočný sociálny odstup,

• pred vstupom do volebnej miestnosti si vydezinfikujte ruky,

• v prípade, že pred vstupom do volebnej miestnosti nebude k dispozícii dávkovač

dezinfekcie, použite vlastnú,

• volebnej komisii je potrebné preukázať svoju totožnosť. Pri predložení občianskeho

preukazu vás preto člen komisie vyzve, aby ste si respirátor na chvíľu zložili a ukázali

tvár - po overení vašej totožnosti si respirátor môžete opäť nasadiť,

• použite vlastné písacie potreby,

• po odchode z volebnej miestnosti si vydezinfikujte ruky.

grafika spojené voľby 2022 - covid19