Výrub drevín

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu:

Obec Čaklov, Obecný úrad Čaklov 116, 094 35 Soľ, alebo elektronicky   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

  

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Potvrdenie účasti

624/1/2022

08.11.2022

08.11.2022

7 dní

Predmet

 

Kováč Rastislav, Gaštanová 42, Humenné

– žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane /prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

v súvislosti s výrubom na parcelách v k.ú. Čaklov.