OZNAM

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov, ktoré sa bude konať

22.11.2022/ utorok / o 17.00 hod.v zasadacej miestnosti obecného úradu.