.

podakovanie

rodiny  Halasovej Čaklov č.d.336

" Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým hasičom  za záchranu našich životov a záchranu nášho  rodinného domu. Veľká vďaka patrí aj nášmu pánovi starostovi, ktorý nám svojím konaním veľmi pomohol. "