OZNAM

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Čaklov, Obecný úrad Čaklov 116, 094 35 Soľ, alebo elektronicky na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Č.k. 4/2023

Dátum začatia : 26.9.2023

Dátum zverejnenia informácie : 26.9,2023

Potvrdenie účastí : 7 dni

Predmet : Varechaj Marek a Varechajová Marianna Čaklov 448, 094 35, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa

§47 odst.3 zákona  č.543/2002 Z.z. o ochrane /prírody akrajiny v znení neskorších prepisov v súvislosti s výrubom na parcele v k.ú. Čaklov .