Informácia

Ako postupovať pri výpadku elektrickej energie 

Výpadok elektrickej energie  je možné nahlásiť  prostredníctvom  poruchovej  telefonickej  linky 

0800123 332  alebo elektronicky  cez web stránku  www.vypadokelektriny.sk, kde získate  aj informácie 

o plánovaných  odstávkach.

Hlásenie cez poruchovú telefonickú linku je časovo náročnejšie. Tefonická linka  je prioritne obsluhovaná 

umelou inteligenciou  a pri nevyriešení problému umelou inteligenciou  operátorom. 

Hlásenie cez webovú stránku  www.vypadokelektriny.sk je jednoduchšie  a rýchlejšie.Podmienkou k nahláseniu 

výpadku je mať k dispozícií smartfón a mobilné dáta / mobilný  internet.