OZNAM

   

sirena3 

Skúška elektromotorických sirén:

Termín: 12.07.2024 /piatok/ o 12:00 hod.

Kto spustí: Mestá a obce, v ktorých sú umiestnené elektromotorické sirény

Signál: „skúška sirén + 2 minútový stály tón“