Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Čaklov

Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Čaklov

Výzva na predkladanie  ponúk              PDF

2. A Príloha č.1 jednotný formulár         PDF

2 .B Príloha č. 1B jednotný formulár      DOC

3.Príloha č.2 návrh ceny                        XLS

4.Príloha č.3 návrh zmluvy                     DOC

5. Príloha č.4 návrh na plnenie kritéria   DOC