Oprava Domu smútku

Názov zákazky: Oprava Domu smútku v Čaklove.Zakázka zadávaná podľa § 117 zákona č.343/2015 - stavebné práce 

1. Výzva DS súbor PDF  zverejnené 23.1.2017

2. Príloha č.1 SO1 Oprava vnútorných malieb súbor PDFsúbor XLS zverejnené 23.1.2017

3. Príloha č.2 SO2 Oprava fasády veže a prednej strany objektu  súbor PDF,súbor XLS zverejnené 23.1.2017

4. Príloha č.3 SO3 Oprava fasády  bočnej a zadnej strany objektu súbor PDFsúbor XLS zverejnené 23.1.2017

5. Príloha č.4 Súhrný list stavby súbor PDFsúbor XLS zverejnené 23.1.2017

5. Návrh minimálnych zmluvných podmienok súbor PDF zverejnené 23.1.2017