Rekonštrukcia strechy - BD 502

Názov zákazky : " Rekonštrukcia strechy-BD 502 " stavebná časť

1. Výzva  PDF

2.Príloha  krycí list ,súhrnný list,rekapitulácia  XLSX

3.Príloha  krycí list,rekapitulácia,rozpočet PDF

4.Príloha súhrný list, rekapitulácia  PDF

5. Príloha  Návrh zmluvy súbor PDF , súbor DOC