Spevnená plocha p.č.533 a 534

Názov stavby : Spevnená plocha p.č. 533 a 534 

1. Výzva PDF

2. Krycí list  rozpočtu, rekapitulácia rozpočtu, rozpočet  PDF,  XLSX

3. Súhrný list stavby, rekapitulácia objektov stavby, PDF , XLSX

4. Návrh zmluvy DOCPDF

5. Zmena výzvy PDF