Obstaranie potravín do Školskej jedálne v obci Čaklov - časť IV. ostatné potraviny a mliečne výrobky

Obstaranie potravín do Školskej jedálne v obci Čaklov - časť IV. ostatné potraviny a mliečne výrobky

Výzva na predkladanie cenovej ponuky   PDF

Návrh na plnenie kritérií  DOCX

Príloha č. 1 - tabuľka  ODS