Oznam

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Čaklov, Obecný úrad Čaklov 116, 094 35 Soľ, alebo elektronicky na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

č.konania   Dátum začatia konania        Dátum zverejnenia             Potvrdenie účasti           

1/2022        12.1.2022                            12.1.2022                                 7 dní                                

RUDYMAX s r.o, Tehelná 292, Vranov nad Topľou –Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 

ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane /prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom

na parcelách v k.ú. Čaklov.