Smútočný oznam

13.januára 2022 nás navždy opustil dlhoročný právny zástupca obce Čaklov

JUDr. Ján Uhlík 

ČESŤ JEHO PAMIATKE ! 

neb.uhlik