Oznámenie

Výbor Pozemkového spoločenstva Čaklov - Hámre  podľa zákona o Pozemkových spoločenstvách č.97/2013 Z.z.

a novely Zákona č.110/2018 Z.z. zvoláva valné zhromaždenie, ktoré sa  uskutoční dňa 10.3.2022 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Čaklove.