Zbierka materiálnych potrieb pre Ukrajinu

                                    Vážení občania,

vzhľadom na závažnú situáciu na Ukrajine a narastajúcej miere

občanov Ukrajiny na hraniciach sa Obecný úrad Čaklov

rozhodol zorganizovať humanitárnu zbierku.

V prípade záujmu môžete materiálne potreby

doručiť na Obecný úrad Čaklov

od  28.02.2022 do 02.03.2022 v čase od 08:00 do 16:00 hod. 

Zoznam materiálnych potrieb (viď plagát uvedený nižšie)

zbierka pre ukrajinu