Zverejnenie vyhlášky

Verejná vyhláška                                                                        vyvesené : 29.5.2023

ROZŠÍRENIE VODOVODU A KANALIZÁCIE -ZARIADENIE PRE SENIOROV ČAKLOV v k.ú.Čaklov