Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s.KOŠICE

Oznámenie vo veci stavby :

" V - 209, Vranov n/T - Hlinné, úprava vedenia  VN "

" V - 209,V- 498 Vranov n/T - Hlinné - úprava prípojok VN,NN "     

link :   VEREJNÁ VYHLÁŠKA

link :    prílohy : situácie