VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

voľby do NR

V súlade s § 8 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konajú dňa 30.septembra 2023, starosta obce určuje :

                                                                         volebný okrsok č.1 : Kultúrny dom 

                                                                         volebný okrsok č.2: Školská jedáleň pri MŠ 

 link: Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb do NR SR

link : Menovanie zapisovateľov do okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR v obci Čaklov

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Emailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

  link :  INFORMÁCIA PRE VOLIČOV

       Voľba poštou

         Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku (ďalej len „volič“) a

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia,

    ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb 

  • (najneskôr 9. 8. 2023požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.