Folklórna skupina Čaklov

Folklórna skupina ČaklovFolklórna skupina Čaklov vznikla v roku 1987 ako mužská spevácka skupina, ku ktorej sa v roku 1990 pridali aj ženy. Je to malá skupinka milovníkov folklóru, ktorá sa zameriava na uchovávanie a scénické spracovávanie piesní a najmä zvykov z obce a blízkeho okolia.

Skupina sa zúčastňuje na rôznych súťažných prehliadkach a na folklórnych slávnostiach. Svojimi piesňami a zvykmi reprezentovala svoju obec niekoľko krát nielen vo Východnej, ale aj na medzinárodnom festivale v Rumunsku v Brašove, kde s blokom "Večar vilijovi", účinkovala v programe "Od zeme k hviezdam" a taktiež na vianočnom festivale vo Višňove v poľskej republike. A musím spomenúť, že tento blok bol úspešný aj na celoslovenskej prehliadke nositeľov tradícií v Žiline, kde získali hlavnú cenu. Od r.1998 môžeme tieto krásne vianočné zvyky každoročne počúvať na štedrý deň v rozhlase a v roku 2008 sú zaznamenané aj v televízii.

Rok 2001 sa začal úspešne pre mužskú časť skupiny, ktorí sa so svojím spevom dostali až na celoslovenskú súťaž do Šale. Hneď nato v roku 2002 skupina pokrstila svoje prvé CD a MC s najkrajšími piesňami zo svojej obce a okolia. V roku 2002 skupina úspešne účinkovala vo verejnej nahrávke Cimbalparády v Čaklove a o šesť mesiacov v Sečovskej Polianke.

Skupina má vo svojom repertoári viacero speváckych blokov, ako je:

  • "Vivedzem konička"
  • "A po niže Mihaľovec"
  • "Daj bože zdrave"
    a taktiež zvyky, z ktorých nemožno nespomenúť pásmo
  • "Večar vilijovi"
  • "Vidzvihovaňe mladich"
  • "Čepčeňe mladej"
  • "U kudzeľnejchiži"

Vedúcimi folkórnej skupiny je Božena Dravecká a Ing.Jaroslav Porubän.

Fotogaleria folklórnej skupiny


Folklórna skupina Čaklov :: fotogaléria