Verejné obstarávanie 2013

Súhrnná správa obstarávateľa - Obec Čaklov – o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2013

v zmysle §102 odst. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hodnota zákazky v EUR s DPH

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného obstarávateľa

4.080,00

Ovocie a zelenina

Michal Zelinka, Pavlovce 103

11.880,00

Stravné lístky

Edenred Slovakia s r.o.,
Karadžičova 8
Bratislava

7.200,00

Kuchynské stroje

Eurogastrop s r.o.
Bardejovská 15
Prešov


Súhrnná správa obstarávateľa - Obec Čaklov – o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2013

v zmysle §102 odst. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hodnota zákazky v EUR s DPH

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného obstarávateľa

2.880,00 € detské postielky, matrac, paplón s obliečkou

Nábytok E.Michalov
Staničná 1261
Vranov n/T.

5.380,00 € pracovné náradie aktivačná činnosť

Extratech s r.o.
Nám.Slobody 2
Vranov n/T.

1.250,00 € ochranné pracovné prostriedky Wintex s r.o.
Budovateľská 1290
Vranov n/T.
3.240,00 € Odbor.prehliadka a skúška nainšt.el.inštal.
odbor.prehliadka bleskozvodu  
a územnenia objektu na obec.bud.č.612-622
Košuda Pavol
Duklianskych hrdinov 1002
Vranov n/T.
1.440,00 € Geod.práce pre porealiz. zameranie "RCRO" Kmec Stanislav
Vranov nad Topľou
11.880,00 € Stravovacie poukážky LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava
9.600 € Plastové okná a dvere s.č. 508 NABINT s.r.o.
Krátka 716/1
Vranov n/T.
2.640,00 € Odborná prehliadka el.inštal.+bleskozvody
501,502,508,KD, DS, OZS
Košuda Pavol
Duklianskych hrdinov 1002
Vranov n/T.
6.300,00 € Vybudovanie kamerového a bezpečnostného
systému v obci Čaklov
Kamtel s.r.o.
Kendice 117
4.980,00 € Vysprávka výtlkov miestnych komunikácii INBAP, s.r.o.
Okulka 9/5
Vranov n/T.
9.840,00 € Pokládka asfalt.koberca-chodníky,nádvorie  
Materskej a Základnej školy v Čaklove
INBAP, s.r.o.
Okulka 9/5
Vranov n/T.


Súhrnná správa obstarávateľa - Obec Čaklov – o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2013

v zmysle §102 odst. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hodnota zákazky v EUR s DPH

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného obstarávateľa

5.446,00

traktorový náves - vlečka

JUGOMA spol. a r.o., Dargovských hrdinov 92/51, Sečovce