Verejné obstarávanie 2017-2018

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH

ZADÁVANÝCH  PODĽA  §  117  ZÁKONA  O VEREJNOM  OBSTARÁVANÍ

ZA  I. ŠTVRŤROK 2017

P. č.

Hodnota zákazky

s DPH

(€)

Predmet zákazky

 

Identifikácia dodávateľa

 

1.

 

22.750,37

 

Oprava domu smútku

 

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Makovická 934/16,

Vranov nad Topľou

IČO:31686974

 

2.

 

21.313,28

 

Okapové chodníky a spevnené plochy

 

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Makovická 934/16,

Vranov nad Topľou

IČO:31686974

 

3.

 

47.548,51

 

Rozšírenie separovaného zberu odpadu

v obci Čaklov – stavebná časť

 

 

 

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Makovická 934/16,

Vranov nad Topľou

IČO:31686974

 SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH

ZADÁVANÝCH  PODĽA  §  117  ZÁKONA  O VEREJNOM  OBSTARÁVANÍ

ZA  II. ŠTVRŤROK 2017

P. č.

Hodnota zákazky

s DPH

(€)

 

Predmet zákazky

 

Identifikácia dodávateľa

 

1.

 

11.264,78

 

Spevnená plocha RB 501

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Makovická 934/16,

Vranov nad Topľou

IČO:31686974

 

2.

 

20.829,65

 

Rekonštrukcia strechy BD 508

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Makovická 934/16,

Vranov nad Topľou

IČO:31686974

 

3.

 

13.673,40

 

Kamerový monitorovací systém a káblové prepojenie

 

 

 

Vladimír Demčák

094 35 Soľ 262,

IČO:48072923

Súhrnná správa z e-trhoviska obstarávateľa – Obec Čaklov – za 2. štvrťrok 2017

 o zákazkach zadávaných podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších zmien a predpisov

 

Hodnota zákazky

v € s DPH

 

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného

uchádzača

 

181 800,00

 

Technológia zberného dvora- traktor, traktorový príves, hydraulická ruka, čelný nakladač, štiepkovač, hákový nosič kontajnerov, kontajnery

 

AGRATECH s.r.o., Mlynská 1347,

Vranov nad Topľou, SR,

IČO: 31 725 210

 13 499,00

Technológia zberného dvora – vyklápač kontajnerov  1100 l, 1100 l kontajnery, vyklápač plastových nádob ručný 120 l, 120 l nádoby plastové, výklopný kontajner, vaňový kontajner

 

AGRATECH s.r.o., Mlynská 1347,

Vranov nad Topľou, SR,

IČO: 31 725 210

19 190,00

Interiérové vybavenie

DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.

Čičava 116, SR

IČO:47136201

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH

ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 Názov verejného obstarávateľa : Obec Čaklov

Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad, 094 35 Čaklov 116

Rok 2017

Štvrťrok : 3  

P. č.

Hodnota zákazky

s DPH

(€)

 

Predmet zákazky

Identifikácia dodávateľa

 

1.

 

32.197,78

 

Rekonštrukcia strechy BD 502

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Makovická 934/16,

Vranov nad Topľou

IČO:31686974

 

2.

 

12.230,40

 

Kuchynské linky, kryty na radiátory

DANEX PLUS s.r.o.

Soľ 109

IČO: 45521441

Súhrnná správa o zákazkach zadávaných cez e-trhovisko

 

 

 

 

 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Čaklov

 

Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad, 094 35 Čaklov č. 116

 

 

Rok:

2017

 

 

Štvrťrok:

3

 

 

 

 

 

 

Hodnota zákazky s DPH v eurách

Predmet zákazky

Identifikácia dodávateľa

1.

16 650,00 EUR

Technológia zberného dvora - vyklápač kontajnerov 1100 l, 1100 l kontajnery, vyklápač plastových
nádob ručný 120 l, 120 l nádoby plastové, výklopný kontajner, vaňový kontajner

AGRATECH s.r.o., Mlynská 1347, 09301 Vranov nad Topľou, IČO: 31725210

2

173 000,00 €

Technológia zberného dvora - traktor, traktorový príves, hydraulická ruka, čelný nakladač,
štiepkovač, hákový nosič kontajnerov, kontajnery

AGRATECH s.r.o., Mlynská 1347, 09301 Vranov nad Topľou, IČO: 31725211

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH

ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 

Názov verejného obstarávateľa : Obec Čaklov

Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad, 094 35 Čaklov 116

Rok: 2017

Štvrťrok: 4

P.č.

Hodnota zákazky s DPH (v €)

Predmet zákazky

Identifikácia dodávateľa

1.

32.517,90

Rekonštrukcia strechy BD 501

GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Makovická 934/16, Vranov nad Topľou, IČO: 31686974

2.

25 138,36

Kanalizačné a vodovodné prípojky

RG-DEL, s.r.o., Čemernianska 191, Vranov nad Topľou, IČO: 46716718

3.            

12 947,93                      

Spevnená plocha p.č. 533 a 534

GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Makovická 934/16, Vranov nad Topľou, IČO: 31686974


Súhrnná správa o zákazkach zadávaných cez e-trhovisko

       
 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Čaklov

 

Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad, 094 35 Čaklov č. 116

 
 

Rok:

2017

 
 

Štvrťrok:

4

 
       

 

Hodnota zákazky s DPH v eurách

Predmet zákazky

Identifikácia dodávateľa

1.

25 449,-

Interiérové vybavenie MŠ Čaklov - zrušená

BARIBAL, s.r.o., kežmarská cesta 2134/21, Levoča, IČ:44984740

Súhrnná správa o zákazkach zadávaných cez e-trhovisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Čaklov

 

 

 

Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad, 094 35 Čaklov č. 116

 

 

 

 

Rok:

2018

 

 

 

 

Štvrťrok:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnota zákazky s DPH v eurách

Predmet zákazky

Identifikácia dodávateľa

 

 

1.

22 800,-  €

Interiérové vybavenie MŠ (4-triedna), Obec Čaklov

BARIBAL, s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, Levoča, IČ:44984740

 

 

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH

ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 

Názov verejného obstarávateľa : Obec Čaklov

Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad, 094 35 Čaklov 116

 Rok:                             2018

Štvrťrok:                            1

P. č.

Hodnota zákazky

s DPH

(€)

 

Predmet zákazky

Identifikácia dodávateľa

 

1.

 

15.717,23

 

Chodník a oplotenie na p. 533 a 534

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Makovická 934/16,

Vranov nad Topľou

IČO:31686974