Rozšírenie separovaného zberu odpadu

Názov zákazky: Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov - stavebná časť  

1.Výzva súbor PDF

2. Príloha č.1 Výkaz výmer súbor PDF

2.A. Výkaz výmer súbor XLSX

3.Príloha č.2-Návrh min.zml.podmienok  súbor PDF

3.A Príloha č.2 -Návrh min.zml.podmienok súbor DOC

4. Príloha č.3-Projektová dokumentácia súbor PDF

5.Príloha č.4-Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby súbor PDF